Energiföretagen tipsar om hållbar hantering av farliga kemikalier

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

PRIO är ett verktyg för att hitta och byta ut farliga ämnen i varor eller kemiska produkter i den egna verksamheten. Det kan också användas av miljösamordnare och inköpare hos företag som upphandlar produkter och tjänster. Genom att välja bort farliga ämnen månar företaget om medarbetare, kunder och miljön. Produkter kan återvinnas och användas på nytt vilket innebär en utveckling mot en giftfri cirkulär ekonomi. Det och mycket annat diskuterades nyligen på Forum för Giftfri miljö 2020.

Giftiga och farliga ämnen är ett stort problem i hela samhället. Det leder till försämrad miljö och hälsa samtidigt som enorma pengar måste investeras i att mildra de negativa effekterna. Spridning av hormonstörande ämnen kostar till exempel 163 miljarder euro per år inom EU.

Energiföretag är viktiga aktörer

Eftersom energiföretag är stora upphandlare av produkter och tjänster är vi en viktig aktör i att bidra till ett giftfritt samhälle. Genom att ställa krav vid upphandling av produkter och tjänster kan vi minska förekomsten av farliga och särskilt farliga ämnen i egna och våra leverantörers verksamheter.

Energiföretagen delar här kort med sig av information från Forum för Giftfri miljö 2020 som genomfördes den 12 november.

Under forumet presenterades bland annat flera databaser över farliga ämnen. Det handlar om ämnen som ska bytas ut och var alternativ finns, tillsammans med instruktioner om hur man hittar och byter ut farliga ämnen i kemiska produkter, material och varor.

Mer info – PRIO – databaser

Information om PRIO-guiden finns här.

Lyssna på föredrag och presentation om ämnet från Forum för Giftfri miljö 2020 här.

Exempel på andra sajter och databaser om farliga ämnen som nämndes på forumet:

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se