Energiföretagen uppmanar Folkhälsomyndigheten att prioritera samhällsviktig verksamhet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige uppmanar i en hemställan Folkhälsomyndigheten att skyndsamt komplettera arbets- och referensgrupper för vaccinstrategin mot covid-19. Det behövs nya kompetenser som kan bidra med andra samhällssektorers perspektiv, i synnerhet samhällsviktig verksamhet.

Vår erfarenhet hittills under coronapandemin är att samhällsmål vid sidan av folkhälsa, sjukvårdens kapacitet och samhällsekonomin inte på allvar vägs in vid hanteringen av smittestning. Den kommande strategin för vaccinering mot covid-19 saknar helt ett övervägande att prioritera samhällsviktig verksamhet. Energiföretagens medlemsföretag sköter försörjningen av el och värme, vilket måste betraktas som samhällsviktigt.

Svenska kraftnät och Energimyndigheten har i sin rapportering till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, återkommande rapporterat om att rutiner för prioritering av priogrupp 3 (=vissa anställda inom samhällsviktig verksamhet) behöver etableras.

Svenska kraftnät har i varje lägesrapport sedan den 31 augusti påtalat detta, både för smittestning och kommande vaccinering. I MSB:s samlade nationella lägesbilder har detta ändå inte synts till, förrän nu i slutet av november.

Ökad hänsyn till priogrupp 3

Nu verkar också länsstyrelserna ha påbörjat ett arbete för att stödja regionerna att etablera sådana rutiner – fem månader efter att de fått uppdraget.

– Vi hoppas och tror att våra utspel tillsammans med Svenska kraftnät och Energimyndigheten har bidragit till att få igång lite aktivitet i några regioner för att skapa ett prio3-spår. Vi vill med vår hemställan markera att vi gärna är med och bidrar än mer konkret i det fortsatta arbetet säger Daniel Lundqvist som ansvarar för marknadsfrågor inom värme och kyla hos Energiföretagen.

Läs Energiföretagens hemställan från den 25 november här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se