Nordenergis skatterapport för elsektorn för 2019

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Nu finns Nordenergis skatterapport att läsa exklusivt för våra medlemmar. Rapporten ger er möjlighet att jämföra nivåer på energibeskattningen och utvecklingstrender kring energirelaterad beskattning och stödsystem i de nordiska länderna, liksom på EU-nivå.

Inom Nordenergi tas det årligen fram en skatterapport för elsektorn i syfte att utbyta information om utvecklingen av energibeskattningen, elrelaterade avgifter och stödsystem som påverkar den nordiska elmarknaden. Rapporten ger en möjlighet att jämföra nivåer på energibeskattningen och utvecklingstrender kring energirelaterad beskattning och stödsystem i de nordiska länderna liksom utvecklingen på EU-nivå. Denna rapport ger en beskrivning av de skattenivåer som gällde under 2019.

Logga in och ta del av rapporten.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se