Regeringen vill få fler att använda nationell kommunikationstjänst

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Fler användare av den nationella kommunikationstjänsten Swedish Government Secure Intranet (SGSI) ska ge större säkerhet och effektivitet vid olyckor, kriser och höjd beredskap. Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps instruktion ändrats när det gäller SGSI. Regeringen vill på så vis få fler aktörer att använda systemet.

– Det här öppnar för oss i energibranschen att få en säkrare och mer robust kommunikation. Det är väldigt positivt eftersom vi bedriver en samhällsviktig verksamhet, säger Emma Johansson som ansvarar för säkerhetsfrågor hos Energiföretagen Sverige.

Säkrare än internet

SGSI har en egen infrastruktur som är skild från internet. Det innebär att den inte påverkas av störningar på internet, till exempel vid överbelastningsattacker. Via SGSI kan bland annat e-post skickas och skyddade videokonferenser hållas, skriver Justitiedepartementet på sin webbplats.

MSB har i en hemställan till regeringen föreslagit att deras eget uppdrag kring SGSI tydliggörs och att användarkretsen utvidgas. Den har tidigare endast omfattat myndigheter, kommuner och regioner men ska nu även inkludera aktörer som har ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, kriser eller höjd beredskap.

Polisen och SOS Alarm har till exempel behov av att kunna kommunicera säkert via SGSI i samband med till exempel olyckor. Här öppnas alltså nu även för energiföretag att använda sig av SGSI. Ändringen träder i kraft den 22 april 2021.

Läs nyheten på regeringens webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se