Säkerhetspolisen har uppdaterat vägledning om personalsäkerhet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Säkerhetspolisen har nu i februari uppdaterat sin vägledning om personalsäkerhet. Framförallt har kapitlet om dokumentation förtydligats i relation till annan lagstiftning i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen. Stöd för personuppgiftsbehandling inom ramen för säkerhetsprövning går bland annat att finna i lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

Personalsäkerhet ska förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Personalsäkerhet består av två delar – säkerhetsprövning och utbildning i säkerhetsskydd. En anställning i säkerhetskänslig verksamhet placeras vanligen i säkerhetsklass. Personalsäkerhet ska också säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskyddet.

Dokumentation, registerkontroll, utbildning i säkerhetsskydd

Emma Johansson är ny på Energiföretagen Sverige och ansvarar för säkerhetsfrågor med fokus på informations- och cybersäkerhet samt övrig säkerhetslagstiftning. Det finns till exempel nytt i säkerhetspolisens uppdatering om vad verksamhetsutövare ska tänka på när det gäller dokumentation av säkerhetsprövningen:

– Dokumentationen ska vara så omfattande att det ska finnas möjlighet att uppmärksamma förändringar över tid som kan vara relevanta för prövningen. Det ska finnas ett organisatoriskt minne som lever vidare när personal byts ut. Den prövade ska också känna sig trygg med att det finns spårbarhet i bedömningar av sårbarheter som tidigare uppgivits.

Andra ändringar säger till exempel att medkontrollerad vid registerkontroll – make, maka eller sambo – inte behöver ha svenskt medborgarskap. Utbildning i säkerhetsskydd ska också säkerställa att alla som deltar i den säkerhetskänsliga verksamheten känner till vilka interna bestämmelser om säkerhetsskydd man behöver förhålla sig till.

Vidare läsning

Läs ny vägledning om personalsäkerhet från februari 2021 (pdf)

Läs om personalsäkerhet på säkerhetspolisens webbplats

Besök säkerhetspolisens webbplats

Frågor, kontakta Emma Johansson, tel växel 08-677 25 00, emma.johansson@energiforetagen.se