Svenska kraftnät ökar tillgängliga möjligheter till prissäkring

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska kraftnät har tagit fram flera nya åtgärder för att tillhandahålla tillräckliga möjligheter till prissäkring på den svenska elmarknaden. I september startade upphandlingen av en auktionsplattform för handel med finansiella kontrakt, som ska användas i ett pilotprojekt. Samtidigt får Svenska kraftnät, Fingrid och Kraftnät Åland i uppdrag av ACER att utveckla en metod för att säkerställa tillräckliga möjligheter till prissäkring mellan elområdena SE1-FI och SE3-FI.

Handeln med finansiella kontrakt för prissäkring av produktion och elanvändning på den nordiska marknaden har gradvis minskat de senaste tio åren. I samband med de stora prisökningarna, i framför allt södra Sverige, har den under 2022 nått en kritisk nivå, skriver Svenska kraftnät på sin webbplats.

Ett pilotprojekt ska utvärdera om auktionering är ett bra sätt att stödja marknaden på och identifiera eventuella förbättringsmöjligheter. Auktioner är planerade att hållas varannan vecka. Vid dessa tillfällen erbjuds marknadsaktörer att köpa och sälja kontrakt med Svenska kraftnät som utställare. Svenska kraftnät kan erbjuda dessa handelsmöjligheter eftersom kapacitetsavgifterna från respektive budområdesgräns inom Sverige ger Svenska kraftnät en naturlig finansiell säkerhet.

Legalt metodförslag mellan Sverige och Finland

Den 14 september fick Svenska kraftnät, Fingrid och Kraftnät Åland i uppdrag att utveckla en metod för att säkerställa prissäkringsmöjligheter med andra prissäkringsinstrument än överföringsrättigheter för de svensk-finska gränserna. Uppdraget kom från den europeiska samarbetsorganisationen mellan tillsynsmyndigheter, ACER, och stamnätsoperatörerna ska nu inleda ett arbete med att färdigställa ett legalt metodförslag.

Läs mer på Svenska kraftnäts webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se