Skriftlighetskrav beslutat i riksdagen – redan ett krav i Schysst elhandel

Publicerat av: Eva Rydegran ·

I förra veckan klubbades propositionen om skriftlighetskrav vid telefonförsäljning igenom i riksdagen. Ett krav som emellertid redan gällt i branschen sedan 1 juni och som finns med som ett av kriterierna för att få certifikatet Schysst elhandel.

Vad skriftlighetskravet vid telefonförsäljning innebär kan man läsa i Prop. 2017/18:129   I texten står det att:
det inte längre ska vara möjligt att ingå ett avtal muntligen, om näringsidkaren på eget initiativ kontaktar konsumenten per telefon i syfte att ingå ett distansavtal. Om telefonkontakten leder till att parterna vill ingå ett avtal, ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form. För att ingå ett giltigt avtal ska det krävas att konsumenten efter telefonsamtalet skriftligen accepterar näringsidkarens anbud. Om en näringsidkare levererar produkter eller utför tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal, ska konsumenten inte vara betalningsskyldig för dessa.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Kravet går hand i hand med den branschöverenskommelse som Energiföretagen ingick med Konsumentverket i dec 2017 om uppsökande försäljning av el. I och med överenskommelsen gick elbranschen före med krav på skriftlig bekräftelse från kund vid telefonförsäljning fr o m 1 juni 2018.

 Certifieringen ”Schysst elhandel” har i sina kriterier krav på att följa branschöverenskommelsen men i och med lagkravet kommer vi att uppdatera kriterierna så att lagkravet framgår tydligt. Även de allmänna avtalsvillkoren uppdateras till följd av lagkravet.

Lagkravet gäller även för fjärrvärmebolagen som, i den mån de berörs, bör göra nödvändiga ändringar i sin säljverksamhet.

Se frågor och svar om skriftlighetskravet

Se en intervju och med Dan Grönstedt, Key Customer Manager
DNV GL
om Schysst elhandel.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se