Fem miljoner elmätare ska bytas – kvaliteten och säkerheten måste upprätthållas

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Till år 2025 ska över fem miljoner elmätare hos svenska elkunder ha bytts ut. Det kräver en jätteinsats och många nya montörer behöver utbildas. Kvaliteten på jobben och säkerheten får vi aldrig släppa på menar Åke Persson, som varit ordförande i energibranschens arbetsgrupp för mätarbyten kategori 1. Där blir EBR en viktig grundpelare.

Landets dryga fem miljoner elmätare ska bytas för att minst klara av timvis mätning. Det handlar om en enorm mängd mätare och väldigt mycket tid som behöver läggas ned. Om till exempel en montör byter 20 mätare om dagen så landar det på en kvarts miljon mandagar totalt, som ska utföras i det svenska elnätet.

Åke Persson från Falu Energi & Vatten har varit ordförande i Energiföretagen Sveriges arbetsgrupp för mätarbyten. Gruppen har haft som uppdrag att ta fram en arbetsmetod för mätarbyte, branschkrav för mätarbyte och en utbildningsspecifikation. Gruppen samlar de stora elnätsföretagen och flera energiföretag.

ake-person-falu-energi-vatten.jpg

Arbetsgruppens arbete grundar sig på EBR (Elnäts Branschens Riktlinjer) som är hela energibranschens röst och brett förankrat hos myndigheter, fack och arbetsgivarorganisationer. Gruppen samarbetar även med Elsäkerhetsverket, inte minst genom att följa elsäkerhetsföreskrifterna för elektriska jobb.

Brister vid senaste mätarbytet

– Uppdraget att ta fram en bra metod och anvisningar för mätarbyte med personsäkerhet och kvalitet i fokus, gavs till gruppen i april förra året. Det mätarbyte som skedde för 10–12 år sedan hade brister just när det gäller kvaliteten, arbetsmiljön och säkerheten. Det är utgångspunkten denna gång, och det är bråttom, säger Åke Persson

Nu ska alltså högre krav ställas på dem som byter mätare. De flesta elnätsföretagen har enligt Åke organisationer som klarar av regelbundna byten. När det nu handlar om så mycket fler mätare blir det något helt annat.

– Det finns inte tillräckligt många utbildade elektriker. Vi får plocka nästan vem som helst, även sådana som normalt inte jobbar inom området. De ska ges rätt förkunskaper och utbildning för att hantera de risker som finns. För den som inte kan arbetet ordentligt är det förenat med fara för både liv och egendom, säger Åke Persson.

Det är ingen lag att följa EBR, som Åke säger, men det är säkert. EBR beslutar om längden på utbildningen och energiföretagen använder de branschrekommendationer och branschkrav som EBR baseras på när utbildningar tas fram. Det är en bra princip att följa.

Tre dagars utbildning – omskola frisörer och bagare

Utbildningen till diplomerad mätarmontör tror Åke kan ta cirka 3 dagar. Här får eleverna lära sig tekniken, arbetsmetoden, och riskhantering med mera. Det som kan ta tid är att ge personer som rekryteras från andra yrkesgrupper tillräckligt stora förkunskaper enligt elsäkerhetsföreskrifterna så att de kan tillgodogöra sig utbildningen diplomerad mätarmontör.

Åke menar att det ska vara fullt möjligt att omskola sig från frisör eller bagare, det tar bara lite längre att skaffa förkunskaperna än om man redan läst el redan till exempel på gymnasiet.

Farligare byte denna gång

– Vi har tagit fram utbildningsspecifikation för den sista delen av utbildningen. Energiföretagen har tagit tag i det nu och påbörjat samarbete med seriösa utbildare, berättar Åke och betonar att arbetet denna gång är farligare än vid förra bytet.

Det handlar om att spänningen numera kan komma från olika håll när flera kunder börjat producera eller lagra egen el i hemmet. Anläggningarna är inte byggda för att kunna frånskilja från olika håll. Gruppen förordar att elmätare byts på frånkopplad anläggning med säkerhetsåtgärder enligt arbetsmetoden ”Arbete Med Spänning” (AMS lågspänning).

Här menar Åke Persson att andra länder, som haft mikroproduktion av el i näten längre tid, är duktigare än Sverige på arbetsmetoden AMS lågspänning. Men vi är på väg att bli lika bra och det höjer säkerheten för mätarmontörerna.

Delat ansvar mellan ägare och utförare

Klarar vi det här då i tid och med säkerheten i behåll undrar vi? Ja, svarar Åke, om vi följer metoder och krav. Alla ska kunna komma hem till kvällen utan att skadas eller dö på jobbet. Han vill dock här påminna om den viktiga ansvarsfrågan:

– Ingen som äger ett elnät är befriad från ansvar bara för att jobbet läggs ut på annat företag. Både nätägaren och arbetsgivaren är här ansvariga för att alla kommer hem välbehållna från jobbet.

Till sist vill Åke lyfta hela arbetsgruppens arbete. Det råder en stor enighet mellan deltagarna, som alla bidrar med stora kunskaper och entusiasm. Nu gäller det att gruppens material verkligen används både vid upphandling, utbildning och montage.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Gruppchef Teknik & standarder
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se