Energiföretagen tillstyrker sänkt kraftvärmebeskattning som en energikrisåtgärd

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen har svarat på Finansdepartementets snabbremiss om förslaget om slopad koldioxidbeskattning för kraftvärme- och värmeverk som omfattas av EU:s utsläppshandel (EU ETS) från 2023.

– Energiföretagen tillstyrker i remissvar till Finansdepartementet förslaget om slopad koldioxidbeskattning för kraftvärme- och värmeverk som omfattas av EU:s utsläppshandel (EU ETS) från 2023 som en energikrisåtgärd. Detta skapar förutsättningar för ökad elproduktion och kan ha en prisdämpande effekt. Förslaget underlättar också tillgängliggörandet av ytterligare elproduktionskapacitet under kommande vinter, särskilt i de två södra elområdena SE3 och SE4, säger Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

– Noteras ska att uppvärmningsbranschens färdplan om att uppnå en fossilbränslefri uppvärmningssektor till 2030 ligger fast och inte ändras på grund av detta. Många fjärrvärmeföretag har redan fasat ut de fossila bränslena. Det pågår även ett omfattande arbete med att nå negativa utsläpp genom bio-CCS är där branschen hoppas att det aviserade stödsystemet för bio-CCS ska komma på plats i början av nästa år, kommenterar Erik Thornström.

Den nya regeringen presenterade ett förslag som skickades ut på remiss den 27 oktober att koldioxidskatten för kraftvärme- och värmeverk inom EU ETS slopas från den 1 januari 2023. Förslaget väntas behandlas i den kommande budgetpropositionen som ska presenteras inom någon vecka.

Förslaget innebär att bränsle som förbrukas i kraftvärmeproduktion eller i annan värmeproduktion för framställning av värme i en anläggning inom utsläppshandelssystemet (EU ETS) ska befrias från koldioxidskatt. Råtallolja som förbrukas i kraftvärmeproduktion eller i annan värmeproduktion för framställning av värme i en anläggning inom utsläppshandelssystemet ska också befrias från energiskatt med ett belopp som motsvarar den koldioxidskatt som tas ut på så kallad lågbeskattad olja.

I promemorian hänvisas till att Rysslands invasion av Ukraina och agerande på energimarknaden kraftigt har ändrat förutsättningarna för den europeiska elmarknaden. Svenska hushåll och företag står nu inför en vinter med mycket högre elpriser än normalt. Det krävs därför åtgärder för att förbättra lönsamheten inom elproduktion i kraftvärmeverk som kan producera el när efterfrågan är som högst. Åtgärden innebär också att kraftvärme- och värmeverk inte längre omfattas av dubbla ekonomiska styrmedel avseende koldioxidutsläpp.

Energiföretagens Sveriges remissvar finns att läsa här.

Finansdepartementets remissförslag finns att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se