Skakig fjärrvärmemarknad

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Under många år har prishöjningarna på fjärrvärme varit mycket modesta och vi har vant oss vid den utvecklingen. Men nu skakar omvärlden och påverkar inte bara elpriserna, utan delvis även fjärrvärmen. De ökade bränsle- och energipriserna och den allmänna inflationen leder till kraftigt ökade kostnader för produktion av fjärrvärme.

Kriget mellan Ukraina och Ryssland har lett till att export från dessa länder har stoppats vilket motsvarar cirka 30 procent av världsmarknaden för biobränsle. Och även om de svenska fjärrvärmeföretagen inte importerar från dessa länder har situationen lett till ökade priser på bioenergi i hela Europa.  Efterfrågan på biobränslen har också ökat kraftigt då Europa ställer om till fossilfritt och denna ökade konkurrens från Europa har drivit upp priserna kraftigt. Den låga kronkursen har dessutom också ökat efterfrågan på svenskt biobränsle.

Den ökade efterfrågan på bränsle inträffar samtidigt som många sågverk minskar produktionen av sågade trävaror, eftersom efterfrågan av dessa har minskat i takt med att byggandet minskar. De kämpar också med höga elpriser som påverkar produktionen. Detta gör att tillgången på restprodukter från sågverk såsom bark och sågspån, som används för fjärrvärmeproduktion, minskar. Det i sin tur leder till mindre uttag från skogen, vilket leder till minskad tillgång på grot som används i hög grad i fjärrvärmeproduktionen.

För de företag som har energiåtervinning från avfallsförbränning har kostnaderna också ökat dels på grund av att avfallsflödena minskat i den ekonomiska recession som råder vilket slår negativt på intäkterna, dels för att priset på utsläppsrätter har ökat kraftigt det senaste året. Vidare har det inom EU under vintern beslutats om påskyndade utsläppsminskningar inom utsläppshandeln som en del av EU:s så kallade Fit-for-55-paket, vilket ytterligare driver på omställningstakten inom EU. Detta bidrar också till att efterfrågan på bland annat biobränslen ökar inom EU.

Dessa marknadsfaktorer påverkar givetvis fjärrvärmeföretagen som får ökade kostnader. Varje fjärrvärmenät är unikt med sina lokala förutsättningar och variationerna kommer som vanligt att vara stora.

Medlemmar kan läsa mer här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Enhetschef Energisystem
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se