AG Flex webbinarium om SOGL §182 kostnadsallokering 27 februari

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Nätkoden SOGL §182 handlar om kunder hos elnätsföretagen (DSO:erna) som deltar på balansmarknaden. Energiföretagen arrangerar ett webbinarium som vänder sig till elnätsföretag för att diskutera olika infallsvinklar på kostnadsfördelning. Det handlar om hur kostnaden ska fördelas när kunder nekas att delta på balansmarknaden, vilket ska regleras enligt SOGL §182 och EB §15.

Energiföretagens AG Flex har genom arbetsgruppen för SOGL §182 fört en dialog med Svenska kraftnät om implementeringen av nätkoden SOGL § 182. Denna kod tar upp kunder hos elnätsföretag som deltar på balansmarknaden. Webbinariet ska ge en orientering kring frågor som är viktiga.

Webbinariet hålls den 27 februari kl 09:00–09:50. En speciell inbjudan skickas ut inom kort till elnätsföretag och elnätsintressenter, med möjlighet att ställa frågor i förväg. I ett senare skede anordnas ett nytt webbinarium dit även andra intressenter välkomnas.

Se 3 minuter lång film där Yvonne Ruwaida förklarar efterfrågeflexibilitet

Yvonne Ruwaida, Vattenfall och Energiföretagen, är med i gruppen inom EU DSO Entity som tar fram nätkoden.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Jonna Söderberg

Konsult
Enhet: Energisystem
E-post: jonna.soderberg@energiforetagen.se