Nya elmarknadsregler under nästa år

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Den 26 juni publicerades reformen av elmarknadsdesignen i Europeiska unionens officiella tidning vilket innebär att reglerna nu är på gång att träda i kraft i nationell lag. EU-förordningar blir direkt gällande i medlemsländerna, medan EU-direktiv ska skrivas in i svenska lagstiftningar.  

Revisionen av elmarknadsreglerna förhandlades under 2023, en process Energiföretagen Sverige var med och påverkade för att reglerna skulle landa så bra som möjligt för svenska aktörer. r finns mer information om Energiföretagens arbete under lagstiftningsprocessen.  

Alla bestämmelser i direktivet ska införas i svensk lag senast januari 2025, förutom reglerna om leverantörsavtal och fasta pris- och tidskontrakt samt reglerna om energidelning som bägge ska införlivas senast juli 2026. Här hittar ni den slutliga texten för direktivet. 

Förordningen träder i kraft 20 dagar efter att den publicerats i EU:s officiella tidning, vilket innebär att tidslinjer för flera åtgärder då är igång. Bland dessa kan nämnas: 

Januari 2025: 

  • Europeiska kommissionen kommer att publicera en rapport om förenklade antagningsprocesser för kapacitetsersättningsmekanismer (artikel 69). 

April 2025: 

  • Baserat på resultaten av rapporten om förenklade antagningsprocesser för kapacitetsersättningsmekanismer kan kommissionen komma med ett nytt lagförslag på området (artikel 69). 
  • ENTSO-E och EU DSO att lämna förslag på metoder för att bedöma flexibilitetsbehov (artikel 19d-f). 

Januari 2026:  

  • kommissionen ska genomföra en konsekvensbedömning av åtgärder för att förbättra den europeiska terminsmarknaden (artikel 9). 
  • EU:s medlemsländer ska definiera vägledande nationella mål för icke-fossil flexibilitet (artikel 19d-f). 

Januari 2027:  

  • ACER ska utfärda en rapport som bedömer vägledande nationella mål för icke-fossil flexibilitet och ge gränsöverskridande rekommendationer vid behov (artikel 19d-f). 

Den slutliga texten för förordningen hittar ni här 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Lindholm

Julia Lindholm

Ansvarig Energiföretagens Brysselkontor
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: +32 483 033 156
E-post: julia.lindholm@swedenergy.se