Digitala Regionmöten våren 2020

Omvärldsspaning med Pernilla Winnhed och aktuellt i Färdplansarbetet (5 maj 2020)
Sändning och presentation

Elmarknadsdirektivet del 1 (6 maj 2020)
Sänding och presentation

Elmarknadsdirektivet del 2 (26 maj 2020)
Sändning och presentation

Vårt arbete för säkra arbetsplatser (26 maj 2020)
Sändning och presentation

Hur påverkas vi av total- och civilförsvarsplaneringen? (27 maj 2020)
Sändning och presentation samt bilagor Underlag från SKR, Energimyndighetens redovisning 2020-02-26,
Gemensam redovisning civilt försvar energi

Fjärrvärme block 1, Aktuellt marknad (28 maj 2020)
Sändning och presentation

Fjärrvärme block 2, Aktuellt produktion/bränslen (28 maj 2020)
Sändning och presentation