Energiföretagen Sverige bjuder in: ”Gör Energi 2016 till en bra avspark!”

Energiföretagen Sverige bjuder in till sin första föreningsstämma med efterföljande konferens – Energi 2016. Den 12-13 maj samlas den svenska energibranschen till två spännande dagar på nyöppnade Hotel Scandic Continental i centrala Stockholm. Detta blir det första skarpa testet på den nybildade energibranschföreningen och vad den står för – en viktig manifestation och ett avstamp för framtida inriktning.

Energiföretagen Sveriges bildades i mitten av april, då medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme enhälligt beslöt att bygga sin framtid på en ny organisation med den gemensamma systemsynen som grund.

Pernilla Winnhed, nytillträdd vd, har stora förhoppningar på dagarna i maj. Hon säger:

– Vi vill förmedla olika perspektiv på framtiden, som avstamp för de viktiga diskussionerna om hur energibranschen kan möta de snabba förändringarna i vår omvärld. Min förhoppning är att stämman i maj blir en verklig rivstart, som ger oss alla en starkare grund att utgå ifrån.

Anna Strandberg, projektledare för arrangemanget, är nöjd med programmets utformning:

– Det har onekligen varit en utmaning att få alla pusselbitar på plats – inte minst eftersom det definitiva beslutet om Energiföretagen Sveriges tillkomst fattades helt nyligen. Det blir ett annorlunda upplägg, med mycket arbete i diskussioner och workshops. Däremellan många intressanta föredragningar och inspel från omvärlden, som vi hoppas ska inspirera. Vi tycker att vi både har lyckats hitta en röd tråd i programmet och en bra mix av både inspiration och arbete.

Energibranschens kommande vision – som arbetats fram  under det senaste halvåret – kommer att bli föremål för handgripligt arbete för konferensdeltagarna. Via praktiskt grupparbete kommer konferensdeltagarna att själva kunna lägga pusslet för den framtida visionen.

Pernilla Winnhed instämmer:

– Detta blir en viktig länk för att få med medlemsföretagen. Och eftersom vi inte serverar ett färdigt förslag, finns alla möjligheter att påverka det som sedan blir de kommande årens gemensamma branschvision. Jag hoppas att många tar chansen att vara med!

På talarsidan finns självklart energiminister Ibrahim Baylan. Det blir spännande att få en färsk rapport från Energikommissionens pågående arbete.

Konferensdagarna följer i övrigt ett visst mönster som innebär att varje block har ett eget tema:

  • Förändring
  • Lösning
  • Framtid

Ur talarfloran märks exempelvis Fortums nye koncernchef, Pekka Lundmark, Bettina Kashefi, chefsekonom på Sveriges Kommuner & Landsting, Marie Fossum Strannegård, Ericsson, debattören Stig-Björn Ljunggren, Sofia Börjesson, professor vid Chalmers, Sveriges Apple-chef Ove Lidström och företrädare för SÄPO. Dessa block kommer sedan att kommenteras och diskuteras med hjälp av en energipanel och interaktion med deltagarna.

[trasig länk]
Här är länk till konferensprogrammet och anmälan
.

Se en intervju med Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, där hon berättar om Energi 2016 och varför hon tycker att konferensen är så viktig – och hur mycket hon ser fram emot att träffa alla medlemmar.