Låga tillrinningar och liten vattenkraftproduktion

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Det nederbördsfattiga vädret har fortsatt. När vecka 40 gick mot sitt slut var tillrinningen sedan senaste vårfloden (vecka 17) 10 TWh lägre än medelvärdet för de senaste femtiofem åren. Vårfloden och mindre nederbörd i somras och under hösten har resulterat i en lägre vattenkraftproduktion och en magasinsnivå som ligger lägre än normalt.

Vårfloden startar vecka 17 rent statistiskt även om det skiljer sig från år till år och beroende på var i landet vi är. Vattenår är ett begrepp som börjar med vårflod. Det är intressant att göra jämförelser med tiden från vårflod olika år.

En sådan jämförelse säger till exempel att skillnaden mellan år 2015 och 2016 är cirka 21 TWh. År 2015 är att betrakta som ett våtår medan år 2016 börjar anta kriterierna för ett torrår. 21 TWh är lika mycket som den totala svenska elanvändningen är de närmaste åtta veckorna.

Nära rekordet för låg tillrinning
Sedan vårfloden startade vecka 17 i år så har tillrinningsenergi varit 10 TWh lägre än medel 1960–2015. Det är den sjätte lägsta notering för samma period. Den lägsta noteringen uppträdde under år 2006 med 12 TWh mindre än medel.

Tillrinning 1960-2015

Den låga tillrinningen har lett till betydligt lägre fyllnadsgrad i magasinen, 13 procent lägre än medel 1960–2015. Jämfört med föregående år så är skillnaden 21 procent. Omräknat till energi så är det 7 TWh mindre i magasinen än år 2015.

Fyllnadsgrad i magasin i Sverige

På grund av de låga tillrinningarna har även vattenkraftsproduktionen blivit betydligt lägre i siffror, 7 TWh jämfört med föregående period. Årets produktion har varit bättre än år 2006.

Vattenkraftsproduktion i Sverige

Risk för att priser pressas uppåt
– Nu börjar vi närma oss att nederbörden kommer som snö och då blir tillrinningarna ännu svagare. Vädrets makter rår vi inte på och det kan lika gärna bli rikligt med regn långt in i december som kan återställa nuvarande situation till mer normala förhållanden. Risken för effekt- eller energibrist är dock inte så stor men det blir prispress uppåt den kommande vintern om det inte regnar mer, säger Folke Sjöbohm, statistikansvarig hos Energiföretagen Sverige.