Energisystemet i god form - men behandling krävs

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

ALMEDALEN Dags för hälsokontroll på energisystemet – vad blir diagnosen och behövs behandling? Med den frågeställningen bjöd Energiföretagen in till ett av sina seminarium under Almedalsveckan och seminariets svar blev att hälsan är god, men behandling behövs för att klara omställningen.

Med en massa medicinska termer drog moderatorn Bo Diczfalusy igång och spetsade till frågeställningen: Är energisystemet en döende åldring eller är det en pigg ungdom? Medicinska termer följde sedan seminariet som en krydda och det blev tydligt vad som krävs för att energisystemet ska fortsätta leverera som förväntat när samhället blir alltmer elektrifierat.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Ulf Moberg, teknisk direktör på Svenska kraftnät, var först ut att ge sin bild.  För att systemet ska kunna fortsätta leverera under och efter omställningen mot mindre planerbar kraft vill Ulf Moberg se att systemet på sikt får tillgång till mer flexibla resurser, han vill se en fortsatt tillgång till systemtjänster som annars riskerar att minska i omställningen och så vill han se ett mål för leveranssäkerheten.

- 2020 kommer kraftbalansen att försämras ytterligare och man tänker sig att importen ska lösa situationen. Men det är fler länder i Norden som tänker så och alla länder kan inte lösa balansen genom import, sade han.

Anna Wolf, sakkunnig på Power Circle, fokuserade i sina förslag på åtgärder på att det behövs ökad elektrifiering i transportsektorn, att el ska användas för att minska utsläppen inom industrin och att förutsättningarna för möjligheten att skapa energilager måste förbättras. Tredje experten ut i att ordinera energisystemet behandling för framtiden var Therése Hindman Persson, chefsekonom på Energimarknadsinspektionen. Hon vill se att rätt prissignaler säkerställs, att utformningen av nättariffer ses över och att dagens subventioner till förnybar energi förändras.

Med en komplettering från Energiföretagens Gunilla Andrée om att multihotet mot fjärr- och kraftvärmen måste undanröjas, landade det i totalt tio rekommendationer (se nedan) för politikerna; moderata riksdagsledamoten Sofia Fölster och Miljöpartiets Linus Lakso, att ta ställning till. Båda tyckte att rekommendationerna var relevanta och viktiga att diskutera. Sofia Fölster poängterade bland annat vikten av bra förutsättningar för fjärr- och kraftvärmen:

- Att undanröja hotet mot fjärr- och kraftvärmen tycker jag är jätteviktigt. Flera skatter har säkert goda intentioner, men sen slår de mot det som vi vill ha mer av, sade hon.

Linus Lakso, framhöll flexibiliteten:

- Flexibiliteten i energisystemet är en jätteviktig fråga som vi måste jobba vidare med, här finns en resurs och det gäller att vi får ihop kluster som kan tänka sig att flytta sin elanvändning, sade han och avslutade med ett generellt förhållningssätt som bör gälla från politiskt håll:

- Väldigt mycket handlar om att undanröja hinder för marknaden. Här ska vi vara lyhörda och snabbfotade.  

10 rekommendationer för att hålla energisystemet friskt

1) Upprätta mål för leveranssäkerheten

2) Skapa incitament för flexibla resurser

3) Säkerställ tillräckliga mängder systemtjänster

4) Öka elektrifieringen i transportsektorn

5) Använd el för att minska utsläpp i andra sektorer

6) Skapa möjligheter för energilager i energisystemet

7) Säkerställ rätt prissignaler

8) Se över utformning av nättariffer

9) Se över design av subventioner

10) Undanröj multihotet mot fjärr- och kraftvärme

På bilden från vänster: Linus Lakso, Sofia Fölster, Bo Diczfalusy.

Text: Daniel Löfstedt Foto och film: Eva Rydegran