Årets första medlemskap i Prisdialogen beviljade

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Prisdialogen, mellan kunder och fjärrvärmeleverantörer, går nu in på sitt femte år. Styrelsen har i år behandlat årets första ansökningar om förlängt medlemskap i Prisdialogen redan i början av juni. De första att beviljas förlängt medlemskap är Mölndal Energi AB och Halmstad Energi och Miljö AB.

Fjärrvärmeföretag som vill bli medlemmar i Prisdialogen 2018 ska ansöka om medlemskap senast i september. Men redan vid sitt möte den 7 juni beviljade Prisdialogens styrelse årets två första fjärrvärmeföretag medlemskap. Mölndal Energi AB och Halmstad Energi och Miljö AB är nu medlemmar i Prisdialogen för verksamhetsåret 2018.

- De utvärderingar som gjorts av Prisdialogen visar att fjärrvärmekunder som deltar i Prisdialogen är markant nöjdare än andra kunder. Vi hoppas och tror att detta kommer att bidra till att antalet medlemmar ökar ytterligare i år. Att redan i inledningen av juni kunna bevilja årets första medlemskap känns lovande inför resten av året. I år, 2017, är 34 fjärrvärmeleverantörer medlemmar i Prisdialogen. Vi hoppas att det ska bli fler, säger Anders Nordstrand, ordförande för Prisdialogen och vd för SABO.

Patrik Holmström, som är en av Energiföretagens representanter i den partsgemensamma arbetsgruppen, bekräftar att intresset bland fjärrvärmeföretagen är stort:

- Vi har fått många förfrågningar och några har även aviserat att de är på väg in, så jag ser fram emot det kommande året med tillförsikt, säger Patrik Holmström.

I styrelsen finns också representanter för de tre parterna som står bakom Prisdialogen; SABO, som har ordförandeposten, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige. Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen, är styrelseledamot sedan tidigare och hon har fått sällskap av Lotta Brändström, vd för Göteborg Energi, som valdes in vid vårens årsmöte.

Om Prisdialogen

Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeföretagens prissättning. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen har funnits i fyra år och omfattar 34 fjärrvärmeleverantörer år 2017.

Läs mer på Prisdialogens webbplats: www.prisdialogen.se

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se