Energibranschens investeringar närmar sig 300 miljarder på tio år

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energibranschen gick år 2008 ut med prognosen att investera 300 miljarder kronor på tio år. Vid periodens slut nästa år ser det ut att infrias. Förra året landade investeringarna på 30 miljarder och detta år är prognosen 36 miljarder.

Statistiska Centralbyrån, SCB, har nyligen gett ut sin majenkät med resultatet av förra årets investeringar och uppdaterade prognoser för investeringarna år 2017. Förra året investerade energibranschen 30 miljarder kronor, att jämföra med hela industrin i övrigt som investerade dryga 68 miljarder kronor.

– 30 miljarder förra året är precis genomsnittet för att nå de 300 miljarder som branschen talade om för snart tio år sedan. Prognosen för att detta ska infrias ser god ut, säger Folke Sjöbohm som ansvarar för statistik hos Energiföretagen Sverige.

Energin – fortsatt draglok

När det gäller prognosen för årets investeringar har energibranschen uppdaterat siffrorna från februari i år och talar nu om att årets investeringar landar på 36 miljarder kronor. Samtidigt har övrig industri justerat sin prognos till 70 miljarder kronor. Energiinvesteringarna bedöms därmed bli dryga hälften av övrig industris satsningar.

Energibranschen kan därmed fortsatt kalla sig ett viktigt draglok för den svenska ekonomin. Genom stora investeringar blir energisektorn en ännu tydligare möjliggörare för övrig industri också med positiva effekter på miljö och klimat. Många av investeringarna är förnybara och ger positiva effekter, som minskade klimatutsläpp.

Läs om SCB:s enkät här