Ny chef i region väst

Med över 20 års branscherfarenhet i ryggen blir Efwa Nilsson Energiföretagen Sveriges nya regionchef i Väst den 1 mars.

– Jag ser fram emot att bidra i det spännande skede den nya branschföreningen befinner sig i, säger hon. 

Karima Björk, enhetschef Medlemsdialog och juridik, välkomnar Efwa Nilsson till Energiföretagen och kommenterar rekryteringen:

- För Efwa är nätverkande redan nu en mycket central del i arbetet och det är min övertygelse att detta, tillsammans med hennes övriga erfarenheter är bra förutsättningar för att bedriva det regionala arbetet,  säger Karima Björk.

Såväl elnät och elproduktion som distribution och produktion av fjärrvärme ryms inom Efwa Nilssons energierfarenheter. Hon har under 24 år i energibranschen skaffat sig både bredd och djup och gillar energifrågans spännvidd och de utmaningar som den erbjuder.

– Jag har ett långt förflutet inom energibranschen och har följt och jobbat i förvandlingen av den. Det blir utvecklande för mig att byta företagsperspektivet mot branschperspektivet, säger hon.

För det är företagsperspektivet som hon har haft hittills. I olika roller och med skilda ansvar har hon varit E.ON trogen under hela sin tid inom energibranschen – de senaste åtta åren som regionchef för företagets Örebroregion.

– E.ON:s organisation bygger på att den regionala förankringen ska vara stark och den lokala närvaron stor. Jag har jobbat mycket med dialogen som krävs med länsstyrelser och kommuner samt också haft det mediala ansvaret. Det är viktigt att förstå varje lokal marknads säregenhet, de lokala förutsättningarna skiljer sig åt, säger hon.

Som regionchef på E.ON har hon arbetat nära koncernledningen. Här ser hon likheter med den roll hon kommer att ha som regionchef Väst på Energiföretagen.

– Det handlar om att ta tillvara medlemmarnas intressen: att fånga upp synpunkter i regionerna, men också att förmedla ut saker där, säger hon.

För Energiföretagen Sverige är det regionala arbetet en mycket viktig del av verksamheten och är uppdelat i fyra geografiska områden med en chef för varje region: Nord, Mitt, Väst och Syd. Efwa Nilssons erfarenhet är att en bra metod för det regionala arbetet är att hitta effektiva nätverk.

– Jag är en nätverkande person. Jag tror att genom att bygga kluster och nätverka i olika frågor berikar man mer än genom att vara ensam. Nätverka är en bra metod för att hitta nya lösningar på olika problem, säger hon.

Nu ser hon fram emot att med utgångspunkt från kontoret i Skövde lära sig en ny region och de specifika förutsättningar som gäller för medlemsföretagen i väst.

– Branschen står i en stor förändring, som bland annat innebär att energiproduktionen blir mer differentierad och decentraliserad. Här blir det viktigt att fånga hur medlemsföretagen kan möta den här förändringen och hur vi kan hitta bra sätt att göra det. Det är viktigt att komma ihåg att det nationella är ett pussel av allt regionalt och lokalt. Det lilla är viktigt i det stora, säger hon.

Efwa Nilsson börjar på Energiföretagen den 1 mars.