Både plus och minus i riksdagens energiskattebeslut

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Den 22 november tog riksdagen beslut om att godkänna skatteförslagen i budgetpropositionen för 2018. Energiföretagen konstaterar att budgetpropositionen innehåller både plus och minus för energibranschen.

Riksdagens beslut om sänkt energiskatt på el för fjärrvärme- och kylleveranser till datorhallar och tillverkningsindustri är välkommet. Detta innebär att till exempel fjärrkylelösningar får mer konkurrensneutrala skatteförutsättningar i förhållande till individuella kyllösningar i varje datorhall.

- Vi har länge efterfrågat detta, så det är bra att det äntligen har landat. Beslutet om att sänka effektgränsen till 0,1 MW för datorhallar gör att betydligt fler kommer kunna få del av den lägre energiskattesatsen på 0,5 öre/kWh, vilket också är positivt, konstaterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

Däremot är beslutet om att återinföra koldioxidskatten för kraftvärme inom EU:s utsläppshandelssystem negativt:

- I ljuset av uppgörelsen nyligen mellan EU:s ministerråd och Europaparlamentet, om att stärka utsläppshandeln och snabba på utsläppsminskningarna i nästa handelsperiod, är det motsägelsefullt att regering och riksdag nu vill undergräva utsläppshandeln, säger Erik Thornström.

Energiföretagen har flera gånger tidigare konstaterat att dubbla styrmedel inte ger dubbel effekt, utan minskar investeringsmöjligheterna i åtgärder som sänker anläggningarnas klimatpåverkan.

- Skattebeslutet kommer därmed ytterligare att bidra till att försämra kraftvärmens konkurrenskraft och effektbalansen vintertid, säger Erik Thornström.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se