Lidköping Energi ny medlem i Prisdialogen

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Prisdialogen, mellan kunder och fjärrvärmeleverantörer, har funnits sedan 2013 och fjärrvärmeleverantörerna söker medlemskap varje år. Ny medlem i Prisdialogen är Lidköping Energi, som genomfört lokal prisdialog med sina kunder enligt Prisdialogens modell för första gången. Enligt ett pressmeddelande från Prisdialogen har styrelsen beviljat ytterligare nio fjärrvärmeleverantörer förlängt medlemskap för kommande år, 2019.

Vid Prisdialogens styrelsemöte beviljades ansökningar från tio fjärrvärmeleverantörer, som har genomfört lokala prisdialoger med sina kunder. Nio sökte förlängt medlemskap, vilket betyder att de redan är medlemmar i Prisdialogen. Styrelsen beviljade också medlemskap för Lidköping Energi, som ansökte för första gången. Det innebär att ytterligare cirka 4 200 hushåll har varit företrädda i årets lokala prisdialog.

- Det är tillfredsställande att Prisdialogen fortsätter att sprida sig över landet. Tidigare i år tillkom också E.ONs fjärrvärmenät i Järfälla. Det innebär att närmare 30 000 fler hushåll kommer att omfattas av Prisdialogen 2019, jämfört med 2018, om alla de som är medlemmar i år beviljas förlängt medlemskap, säger Lina Enskog Broman, en av Energiföretagens två representanter i den partsgemensamma arbetsgruppen för Prisdialogen. I arbetsgruppen ingår även representanter från SABO och Riksbyggen.

I och med styrelsens beslut har ungefär hälften av de företag som redan är medlemmar ansökt om, och fått beviljat, förlängt medlemskap för kommande år. Dessutom har styrelsen beviljat två helt nya ansökningar för 2019, för Järfälla och Lidköping. Sista ansökningsdag för medlemskap 2019 är den 15 september. Dessa ansökningar tar styrelsen beslut om i oktober.

Läs hela pressmeddelandet, med alla nu beviljade medlemskap för fjärrvärmeföretagen 2019, på Prisdialogens webbplats.

Bild: Fjärrvärmekunder i Lidköping omfattas av Prisdialogen 2019 efter lokal prisdialog mellan Lidköping Energi och dess stora kunder.

Läs mer om Prisdialogen på Prisdialogens webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se