Den nakna sanningen för bättre inkludering

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

ALMEDALEN – Med starka inledande vittnesmål från energibranschens medarbetare och en av filmerna från byggbranschens kampanj Stoppa machokulturen, inleddes seminariet ”Så blir vi mer inkluderande branscher – den nakna sanningen”. Lotsade av Nyckeltalsinstitutets vd Tina Ekström stod energibranschens företrädare på scen ihop med representanter från byggindustrin, it-telekomsektorn och Allbright-stiftelsen.

Johan Svenningssons, vd Uniper Sverige, första reaktion var ofiltrerad:

– När jag hör vad de här kvinnorna berättar blir jag ju bara förbannad. Att det ens får förekomma kränkningar av det här slaget skrämmer mig!

Syftet med att samla vittnesmål från tre branschrepresentanter och idéerna från tankesmedjan Allbright var att visa omvärlden att vi är högst medvetna om hur arbetsmiljön och kulturen ser ut på våra arbetsplatser, och lära av varandras goda exempel för att arbeta för en mer jämställd och inkluderande bransch.

Macho i byggbranschen

Byggbranschens ”Stoppa machokulturen” togs fram för att belysa en problematik som var svår att ta på och prata om, men har effektivt illustrerat den jargong man vill förändra.

– 9 av 10 yrkesverksamma i byggbranschen är vita män idag – tack och lov ser tillväxten bättre ut, men det räcker ju inte med att vi ser att fler kvinnor utbildar sig till ”byggyrken”. Det gäller ju att få dem att välja oss som arbetsgivare och sedan vilja stanna och utvecklas inom branschen! Därför måste vi ju arbeta med kulturen, så att den ger plats för alla, sa Jeanet Corvinius, styrelseledamot Byggcheferna och arbetschef Peab.

IT och telecom har satsat

David Mothander, vd, IT&Telekomföretagen, instämde inte helt i den bild som visades från energi- och byggbranschen. IT- och telekombranschen har väldigt tidigt satsat aktivt på värderingsarbetet, och i drygt tio år haft hjälp av Womenator, motsvarigheten till energibranschens Qraftsamling, Han passade också på att flagga för branschens enorma rekryteringsbehov:

– Vi spår att vi behöver rekrytera 70 000 digitaliseringsexperter de kommande tre åren, och dessa vill vi rekrytera från alla olika yrkeskategorier. Ska vi bygga ett digitalt Sverige måste hela Sveriges befolkning finnas representerad bland våra medarbetare, sa David Mothander.

Allbrights tillförordnade vd Tove Dahlgren:

– Vi möter unken jargong från många olika branscher, men det gäller inte bara i de mansdominerade. För att komma åt problemet behöver man så klart jobba med kulturfrågorna från högsta ledningsnivå och i hela organisationen.

Panelen var överens om att det snarare är homogena grupperingar, oavsett hur de ser ut, som skapar exkludering.

Qraftsamling förändrar i energibranschen

– Jag är stolt och glad över att konkreta verktyg, som energibranschens förändringsprogram Qraftsamling, ger resultat. Ett strukturerat arbetssätt, och mätbara mål för jämställdhet, mångfald och inkludering ger företag hjälp att driva förändring. När vi kraftsamlar oss och fokuserar på en fråga, så ser jag god framdrift, sa Johan Svenningsson.

För mer information om energibranschens förändrings- och ledarutvecklingsprogram Qraftsamling läs här.

För mer information om hur ni kan mäta attraktiviteten i ert företag, läs om Nyckeltalsinstitutets branschmätning här.