Mer vatten i magasinen inför vintern

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Det har fallit en hel del regn den senaste tiden som tagits till vara framför allt i de norska magasinen som har störst betydelse för den nordiska vattenkraften. Därmed har den hydrologiska balansen förbättrats inför den stundande vintern. Det är dock ännu för tidigt att uttala sig om eventuell prispåverkan inför vintern.

Under sista veckan i september (vecka 39) var tillrinningen inom den nordiska vattenkraften 6,9 TWh (terawattimmar=miljarder kilowattimmar). Det var hela 80 procent högre än medelvärdet i ett historiskt perspektiv. Kraftiga vindar gjorde också att vattenkraften kunde minska sin produktion.

Vecka 39 producerade nordisk vattenkraft 3,5 TWh. Det betyder att fyllnadsgraden i de nordiska vattenmagasinen ökade under veckan med 2,8 procentenheter som då fylldes till 73,3 procent. Det motsvarar ett underskott på 13,1 TWh i magasinen.

Förbättrad hydrologi

Vattnet har alltså fyllts på under hösten. Enligt marknadsanalysföretaget Montel föll rekordmycket regn i delar av västra Norge under september månad. Hydrologin (där även grundvattenbalansen räknas in) förbättrades därmed med närmare 25 TWh. Trots detta ligger den hydrologiska balansen under det normala och företaget Bixia har till exempel uppskattat underskottet till 18 TWh.

– Det är fortfarande för tidigt att uttala sig om vartåt det lutar när det gäller magasinens fyllnadsgrad inför vintern och därmed eventuell påverkan på elpriserna i det nordiska systemet, säger Energiföretagens marknadsanalytiker Magnus Thorstensson.

Höstfloden viktig även den

Den aktuella situationen framgår av grafen nedan från nordiska elbörsen Nord Pool som visar fyllnadsgraden i de nordiska vattenmagasinen. Här har även värdet från vecka 40 lagts in. Den röda kurvan visar där aktuell fyllnadsgrad på 73,8 procent. Baserat på den historiska statistiken befinner sig vattenkraften i det läge nu då magasinen normalt vänder och börjar tappas av.

Grafen visar även 2016 (lila) och 2017 (grön) års värden. Medianen är ljust grå linje i mitten medan max-, och minimivärden som mätts upp mellan åren 1990 och 2012 framgår av de yttre kraftigare grå linjerna.

– Aktuellt händelseförlopp illustrerar vikten av höstfloden som även den har stor påverkan. Annars är det ju oftast vårfloden som de flesta talar om när det gäller vattenkraften, säger Magnus Thorstensson.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se