Möt våra experter i Almedalen

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Flera av Energiföretagens experter finns på plats under politikerveckan i Almedalen. Vill du att någon med speciella energikunskaper deltar i en panel eller i en debatt så kontakta oss.

Pernilla Winnhed

Pernilla Winnhed

– Jag är vd för Energiföretagen Sverige och deltar gärna i både debatter och seminarier. Framför allt när det handlar om energins plats i det hållbara samhället. Arbetet med att uppnå en jämställd energibransch engagerar mig också.

 

Carl Berglöf

Carl Berglöf

– Kärnkraft är mitt expertisområde. Jag har en doktorsexamen i reaktorteknik och sätter gärna in frågan i ett större sammanhang. Som betydelsen för energisystemet som helhet och för klimatet, systemtjänster, nätstabilitet och hela effektfrågan.

 


Per Holm

Per Holm

– Jag ansvarar för klimatfrågan på Energiföretagen och är expert på bland annat energisystem och klimat, särskilt branschens möjligheter att bidra till samhällets klimatomställning, hur samhället minskar utsläppen och hur vi uppnår negativa utsläpp. Jag är också projektledare för vår färdplan om fossilfri el.

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

– Jag har arbetat i över 10 år med energifrågor, först på regeringskansliet och därefter på branschorganisationen. Nu är jag chef för enheten Energisystem. Jag har breda kunskaper om energisystemet, dess utmaningar och aktörer och jag är även en van moderator.

 

Lina Enskog Boman

Lina Enskog Boman

– Jag arbetar med en bredd av frågor som rör fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla – till exempel marknads- och utvecklingsfrågor. Jag jobbar också med Prisdialogen, Klimatdialogen och med Färdplan fossilfri uppvärmning.

 

 

Erik Thornström

Erik Thornström

– Jag jobbar främst med skatte-, styrmedels- och energieffektiviseringsfrågor. Förslagen kring ”grön skatteväxling”, kraftvärmens styrmedelsvillkor och utformningen av energikraven i Boverkets byggregler. Även genomförandet av EU:s ”ren energi”-paket i svensk lagstiftning är en aktuell fråga för min del.


Anja Alemdar

Anja Alemdar

– Jag är chef för enheten Politik & kommunikation. Jag pratar gärna om hur vi skapar förutsättningar för ett hållbart och tryggt energisystem som möjliggör Sveriges klimatomställning och konkurrenskraft. Vi har mycket att värna och mycket att utveckla för att möta framtidens utmaningar - områden jag gärna diskuterar. Jag brukar även anlitas som moderator.

Anton Steen

Anton Steen

– Jag är ansvarig för samhällskontakter på Energiföretagen. Jag pratar gärna om energipolitik och hur energibranschen kan hjälpa Sverige att nå nollutsläpp år 2045. Jag kan också mycket om elmarknadsfrågor, elnät och fjärr- och kraftvärme.

 

Gunilla Andrée

Gunilla Andrée

– Jag är t.f. enhetschef på Medlemsdialog & Juridik och biträdande enhetschef på Energisystem. Jag jobbar framför allt med frågor som rör helhetssyn och systemperspektiv på energisystemet. Vattenkraftsfrågor är också något jag tycker om att diskutera.

 

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

– Jag är ansvarig för EU-arbetet på Energiföretagen och har följt EU:s energipolitik i närmare 20 år. Främst från regeringskansliet; som energiråd i Bryssel och som ansvarig chef i departementet. Jag har även bevakat fordonsfrågor genom åren och är ansvarig för fossilfria transporter på Energiföretagen. Projektleder också Samling för nätkapacitet.

Johan Bladh

Johan Bladh

– Jag är ansvarig för vattenkraftfrågorna hos Energiföretagen. Tidigare var jag under drygt 10 år ingenjör på Vattenfall R&D - specialiserad på vattenkraft, synkronmaskiner och kraftsystem. Dessförinnan industridoktorand inom Svenskt vattenkraftcentrum (SVC) inriktad på vattenkraftgeneratorer.

Catherine Lillo

Catherine Lillo

– I snart 20 år har jag arbetat med elmarknadsfrågor på såväl grossist- som slutkundsmarknadssidan. Idag ansvarar jag för området slutkundsmarknad el som bland annat omfattar en framtida ny marknadsmodell och central hubb, efterfrågeflexibilitet, ursprungsmärkning av el och certifieringen ”Schysst elhandel”.