Fjärrkylan ökar med 50 procent till 2030 enligt ny prognos

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Sedan den första fjärrkyleanläggningen 1992, i Västerås, har fjärrkyleleveranserna i Sverige vuxit stadigt men från låga nivåer. Idag har närmare 40 städer fjärrkyla, och de totala leveranserna ligger på cirka 1 TWh/år. En ny prognos, som Energiföretagen Sverige har beställt visar att fjärrkyleutbyggnaden kommer att öka kraftigt framåt, med hela 50 procent till 2030.

En färsk undersökning som konsultföretaget Devcco har genomfört på uppdrag av Energiföretagen visar att det efter några år av stiltje väntar en hög expansionstakt i fjärrkyleutbyggnaden framöver. Utbyggnaden kommer dels att ske i form av nybyggnation, dels genom förtätning i nuvarande fjärrkylenät.

– Även om fjärrkylan under senare år har ökat långsamt är det inte oväntat att det nu sker en snabbare ökning. Drivkrafterna liknar faktiskt dem i slutet av 1990-talet, då den förra stora expansionen skedde. Till exempel bidrar nya regler från EU, som stoppar vissa köldmedier, till att många väljer bort enskilda kylmaskiner, till förmån för fjärrkyla. Varmare klimat och högre krav på komfort är andra skäl, konstaterar Lina Enskog Broman, ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen.

De företag som planerar den största expansionen har haft fjärrkyla under ett antal år. Däribland finns Tekniska verken i Linköping och Göteborg Energi, som båda planerar en fördubbling. Även i Västerås planeras en stor ökning. Men det finns också flera nya städer som har planer på fjärrkyla, som Sundsvall, Sala och Hässleholm.

Fjärrkyla prognos.jpg

Lina Enskog Broman lyfter fram den fördel som fjärrkylan ger genom att fjärrvärmeföretaget kan erbjuda både värme och kyla och därmed kan konkurrera med värmepumpar om hela affären. Fjärrkylan bidrar dessutom till att avlasta elnäten när den ersätter eldriven produktion av kyla, vilket är särskilt viktigt när ökad elektrifiering i andra sektorer ökar efterfrågan på el.

Prognosen över framtida utveckling av fjärrkylan visar utvecklingen åren 2020, 2025 och 2030. Den har tagits fram genom en enkät till Energiföretagens medlemsföretag, kompletterad av konsultföretaget Devcco med intervjuer med fjärrkyleleverantörer om deras planer framåt. Devcco konstaterar att energiföretagen under den varma sommaren 2018 klarade leveranserna med hög tillförlitlighet och att företagen nu ser en kraftigt ökad efterfrågan på fjärrkyla och även en trend att kunder som lämnat fjärrkylan för enskilda alternativ börjar återvända.

Här kan du ta del av Devccos sammanställning (pdf).

För medlemmar:
Här finns en fördjupad presentation (för att ta del behöver du logga in som medlem).

Tidningen Energi har fjärrkyla som tema i nr 3/2019. Där lyfts bland annat rapporten som Devcco har gjort på uppdrag av Energiföretagen Sverige i en längre artikel. 

Foto: I Stockholm var det stor efterfrågan på kyla den heta sommaren 2018, vilket fjärrkyleleverantörerna klarade bra.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se