Energiföretagen kommenterar dagens diskussion om Energiöverenskommelsen

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiöverenskommelsen som slöts mellan fem partier 2016 har gett energibranschen en grund att stå på med långsiktiga förutsättningar för att möta dagens utmaningar.

Sedan 2016 har vi dock sett en mycket snabb utveckling och vårt samhälle står inför förändringar som bland annat innebär en kraftig ökning av elanvändningen. Det är både växande städer, elektrifiering av fordonsflotta och industri och etablering av ny elintensiv industri som ger de nya förutsättningarna. Vi har också ett nytt energilandskap att förhålla oss till med mycket mer intermittent kraft än tidigare. Dessa framtidsfrågor är det oerhört viktigt att politiken adresserar. Det som framför allt är viktigt är fortsatt långsiktighet och en bred överenskommelse – och i en sådan bör givetvis både regering och opposition ingå.

Frågor som politiken behövt adressera är effektutmaningen, villkoren för elnäten, fjärr- och kraftvärmens villkor och inte minst villkoren för att ge vattenkraften moderna miljötillstånd och samtidigt säkra vattenkraftens bidrag till framtidens energisystem. Marknadens förmåga att möta framtidens behov av kapacitet och flexibilitet är också något som behöver analyseras.

– Vi står inför rekordstora investeringar på energiområdet för att klara både tillväxt och klimatomställning. Det vi behöver är politisk stabilitet och politisk handlingskraft, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.