Stor tillrinning och mycket vatten i magasinen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Det rinner till ordentligt till den svenska vattenkraften nu, över 200 procent av normal tillrinning under några veckor i början av året. Vi kan även notera vissa ovanliga fakta för årstiden.

Tillrinningen till vattenkraften är hög. Redan vecka 47 förra året började tillrinningarna stiga över medianvärdet. De har sedan ökat ytterligare och har under de sju första veckorna i år ofta legat långt över dubbla normalvärdet. Topparna är vecka 4 då värdet var 290 procent av medianvärdet och vecka 1 med 281 procent över. Detta är i sig ovanligt, att tillrinningen så här års är så pass hög.

Andra ovanliga noteringar

Detta har höjt magasinsinnehållet med ett märkbart hopp i kurvan över fyllnadsgraden med start vecka 1 i år. Från vecka 2 i år har nivån nått över normalläget och var vecka 7 knappt 10 procentenheter över sitt medelvärde. Det ovanliga är brottet i kurvan, normalt vid denna tidpunkt på året tappas vattenmagasinen av i en jämn takt för att sedan åter fyllas på när snön smälter i norra Sverige, vilket brukar ske en bit in i april. 

För närvarande råder väldigt höga flöden i södra Sverige. Stora risker för översvämningar finns till exempel längs Nissan och Lagan, och SMHI har utfärdat klass 3-varning för extrema flöden. Varning klass 3 innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Även Blekinge har höga vattenflöden där klass 2-varningar utfärdats.

Fyllnadsgraden är högst i elområde 4, alltså i södra delen av Sverige. Här var fyllnadsgraden över 85 procent under vecka 7. Det kan jämföras med elområde 1 längst i norr där fyllnadsgraden var knappa 49 procent, vilket är lägsta fyllnadsgrad vid en jämförelse mellan våra fyra elområden. Att elområde 4 har högre fyllnadsgrad är i sig inte ovanligt vid denna tidpunkt på året och rimmar med varningsläget.

Vi ser inte konsekvenserna

– Trots att vi ser tecken på ovanliga händelser så går det inte att uttala sig om vad det innebär för den hydrologiska balansen i den närmsta framtiden. Det har regnat mycket, främst i södra Sverige och vi vet inte hur stor vårfloden blir. Hur balansen och eventuell påverkan på elpriserna blir är alltså för tidigt att säga något om ännu, säger Nicole Burstein, statistikansvarig på Energiföretagen Sverige.

Se vattensituationen här (aktuellt magasinsläge) i tre grafer:

  • Totala tillrinningsenergin
  • Fyllnadsgraden i de samlade svenska vattenmagasinen
  • Fyllnadsgraden i vattenmagasinen per elområde
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Nicole Burstein

Nicole Burstein

Ansvarig statistik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 34
E-post: nicole.burstein@energiforetagen.se