Energiföretagen kommenterar inför kärnkraftsomröstningen

Publicerat av: Annika Johannesson ·

I energipolitiken och i riksdagens kammare har debatten den senaste veckan handlat om ett förslag om att kärnkraftverket Ringhals reaktorer 1 och 2 ska drivas vidare, trots beslut om nedläggning. Onsdagen den 22 januari ska riksdagen rösta om förslaget.

Riksdagens ledamöter ska rösta om näringsutskottets betänkande 2019/20:NU4 om förvaltningen av statliga företag. I detta betänkande har flera partier en gemensam reservation till stöd för en motion från Sverigedemokraterna, där partiet vill se nya ägardirektiv till Vattenfall om att stoppa avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2, där Ringhals 2 redan har stängts. Energiföretagen Sveriges vd, Pernilla Winnhed kommenterar:

– Sedan elmarknadens avreglering 1996 har vi i Sverige haft en elmarknad där branschens aktörer fattar beslut om produktionen utifrån marknadens efterfrågan och möjlig lönsamhet. Det aktuella förslaget går i en helt annan riktning. Att politiskt överpröva företagsekonomiskt fattade beslut är enligt vår mening att välja fel väg och det skulle snedvrida hela energimarknaden på ett olyckligt sätt, säger Pernilla Winnhed.