GIVEWATTS summerar åtta års lyckosamt samarbete med svenska energiföretag

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska energiföretag har sedan 2012 finansierat energiomställningen i Östafrika genom organisationen GIVEWATTS. Det har varit under en tid då förnybara energilösningar växt i svensk energimix samtidigt som mer än hälften av hushållen i Östafrika, där GIVEWATTS är verksamma, saknar tillgång till elektricitet. Totalt har svenska energiföretag bidragit till att fler än 110 000 människor fått tillgång till en ren energilösning.

GIVEWATTS hörde av sig till oss på Energiföretagen och ville tacka för detta samarbete. Vi har därför haft en pratstund med en av GIVEWATTS medgrundare Jesper Hörnberg, som sedan 2010 jobbat med att bygga upp verksamheten på plats i Kenya. Vi avrundar intervjun med information om hur energiföretagen kan delta i årets julkampanj.

Till att börja med, vad har bidragen från energiföretag betytt för GIVEWATTS?

– Alla bidrag, stora som små, har varit avgörande för vår resa. Så jag börjar gärna med att rikta ett stort tack till alla energiföretag i Sverige som varit med. Viktigare är dock den positiva effekt det haft på hushållen, eftersom vi kunnat distribuera solenergisystem, solenergilampor och energieffektiva spisar på platser som ingen i vanliga fall når ut till. Att vi samtidigt har kunnat utbilda våra anställda och förbättra verksamheten är i sin tur en effekt av långsiktigheten vi kunnat upprätthålla.

Vad innebär det när GIVEWATTS säger att energiföretag bidragit till att 110 000 människor fått tillgång till en solenergilampa eller en energieffektiv spis?

– Vi mäter effekten enligt ett antal av FN:s hållbarhetsmål och de nyckeltal vi gärna lyfter fram handlar om sparade pengar som kan användas till annat än fotogen eller träkol, de förbättrade utbildningsmöjligheterna samt minskade utsläpp. Samtidigt kan vi se att rena energilösningar stärker kvinnors situation i hemmiljön, vilket får en massa positiva följdeffekter. Om jag ska nämna några siffror så har svenska energiföretag hjälpt hushållen att spara 130 miljoner kronor, studietimmarna bedöms ha ökat med över 20 miljoner timmar och tillsammans har vi sparat utsläpp på mer än 90 000 ton koldioxid.

Hur har 2020 varit så här långt?

– 2020 har varit ett utmanande år. Klimatförändringarna fortsätter att accelerera, kvinnors rättigheter kränks fortfarande och människors liv anses inte alltid vara lika mycket värda. Och så Covid19. Det har varit tufft och det kommer hålla i sig ett tag tror jag. Men mitt i allt detta kaos har vi på GIVEWATTS hittat nya möjligheter och öppningar, mer energi och mer motivation till hur vi kan bli ännu bättre på vad vi gör.

Det låter ändå som att du ser positivt på framtiden?

– Jag brukar säga att ambition driver människor framåt. Att det kan förändra allt. När det används för rätt sak finns det inga gränser för vad som kan skapas. I vårt fall har vi genom vårt fokus på att göra någonting bra motiverat det positiva arbetet. Vi försöker lyfta fram hur vi förändrar kvinnors liv och kan ge dem rättmätigt bemyndigande. Eller att barn får en grund att stå på genom utbildning. Det kan bygga motståndskraft och stärka familjer i de områden vi jobbar. Och det är egentligen det vi vill att GIVEWATTS ska handla om.

Vad är nästa steg (Jesper Hörnberg här på bild från Kenya)?

– Vi vill nå betydligt fler än vi gjort hittills, eftersom utmaningen består och det finns mycket kvar att påverka. Om jag skulle lyfta fram två praktiska saker som händer just nu skulle jag välja vår nya IT plattform och vår stärkta teamkänsla. Så här långt har all vår distributionsuppföljning skett genom ett system vi kallat för ”Steve Jobs List”. Det har byggts i Excel, men nu lyfts över i ett egenutvecklat system som funkar för våra agenter långt ute på landsbygden. Den andra delen är hur vi lyckats bygga ett starkare team trots distans och hemarbete under pandemin. Ni kan läsa mer om detta här.

Ni brukar satsa extra runt jul, hur blir det i år?

– GIVEWATTS arbete fortsätter och den här julen hoppas vi kunna sprida ljus i slutet på ett annars rätt så utmanande 2020. Vi hoppas att både företag och privatpersoner vill vara med och bidra till årets julkampanj som ska gå till att distribuera rena energilösningar i kustområdena i Kenya. Där lever 60 procent under fattigdomsgränsen, vilket samtidigt innebär att man lever i energifattigdom. Tillsammans kan vi åstadkomma mer.

Hur kan energiföretag bidra i julkampanjen?

– Om ni vill vara med och bidra eller har frågor och idéer är ni välkomna att höra av er till mig. Mer om vår insamlingssida hittar ni här.

Tack Jesper, vi hoppas på ett fortsatt fruktbärande samarbete

 – Tack själv och jag hoppas många energiföretag i Sverige kan känna att de gjort en jätteinsats här nere. Åter, det har varit direkt avgörande för en förbättrad situation för hushållen här. Det är jag och min medgrundare Petter Claesson oerhört glada för. God jul, även om det är en stund dit.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se