Går det att snabbladda en lastbil?

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

För att svara på den frågan bjöds ett femmannalag bestående av representanter från branschen, politiken, kunderna samt bransch- och intresseorganisationer in till vår Arena Energi på Almedalsveckan. Trots att det ännu finns flera hinder på vägen innan det går att svara ja på frågan i rubriken var paneldeltagarna optimistiska inför framtiden.

Det största problemet för klimatet är växthusgaserna, och en tredjedel av dessa växthusgaser kommer från transportsektorn. Lösningen på problemet stavas elektrifiering. År 2030 kan nybilsförsäljningen av rena elbilar vara 100 procent i Sverige, enligt intresseorganisationen Power Circle. Men för att det ska vara möjligt måste många fler snabbladdstationer till. Allra främst laddstationer för lastbilar.

Moderatorn Martin Olin, och tillika Energiföretagens ansvarige för e-mobilitet, presenterade Lidls hållbarhetschef Caroline Kjerstadius som seminariets hedersgäst. 2025 ska Lidl vara fossilfria, men idag kan de inte använda elbilar för sina längre transporter. I rollen som kund för framtidens snabbladdstationer var Caroline på plats för att lyssna till panelens diskussioner och skapa sig en bild av framtidens snabbladdning.

Stora satsningar på snabbladdstationer

Många företag investerar idag i laddstationer. Ett av dem är Scania, som arbetar hårt för att ersätta sina fossila lastbilar med elvarianter. Scanias Public affairs manager electrification Emilia Käck berättade att hälften av deras försäljning ska bestå av fossilfria fordon år 2030. Hon underströk att det inte får ta lång tid att ladda längsmed vägarna och att de har ett behov av att laddinfrastrukturen kommer på plats tills dess att deras ellastbilar rullas ut om några år.

Så hur många ellastbilar kan vi förvänta oss på vägarna inom en snar framtid? Enligt Power Circles e-mobilitetsexpert David Mowitz kommer 16 000 lastbilar gå på el år 2030. Så det kommer helt klart vara konkurrens om elen. Regionnätschefen Mats Tullgren på E.ON betonade vikten av att snabbladdstationerna får tillgång till el, trots konkurrensen.

Att det finns långtgående planer på stora snabbladdstationer kunde Drivkraft Sveriges vd Jessica Allenius visa upp. Hon visade skisser av ett exempel på en av deras medlemmars planerade snabbladdstation som är tänkt att fungera som en stor knutpunkt. Där ska chaufförer bland annat kunna äta på restaurang och duscha medan de väntar på att deras lastbil laddas färdigt.

- Snabbladdstationer för ellastbilar är framtiden, konstaterade Jessica Allenius.

Information och el är två av utmaningarna

Gemensamt för flera i panelen var behovet av mer information. Mats Tullgren från E.ON menade att de kan behöva bättre information om kundernas behov, så att de tydligare kan informera dem om var kapacitet finns. Helena Gellerman från Liberalerna efterfrågade i sin tur information om var snabbladdstationerna är planerade att ligga samt en tidplan på utrullningen från företagen. Mats Tullgren kontrade med att även önska en tidplan från politiken.

Det är tydligt att mer information kring snabbladdstationer behöver komma till, men det räcker inte med det för att laddstationerna ska bli verklighet. Mats Tullgren på E.ON betonade att elnätet behöver förstärkas för att detta ska lyckas.Helena Gellerman påpekade även att systemnivån behöver fungera och att alla kraftslag behöver räknas med för att tillräckligt med el ska kunna produceras.

- Ska vi dubblera mängden el i Sverige kan vi inte vara så "picky". Vi måste ta med alla kraftslag, sa Helena Gellerman.

En ljus framtid för snabbladdstationerna

Trots alla utmaningar avslutades seminariet med en positiv slutkläm. Moderatorn Martin Olin ser positivt på framtiden efter panelsamtalet.

- Det ser ut som att snabbladdstationer faktiskt kommer att komma på plats. Alla verkar ju vara med på tåget. Jag känner mig optimistisk och tror att det här kommer att gå, avslutade Martin Olin.

Se sändningarna i efterhand och läs alla nyheter från Almedalen här.