Energiföretagen driver på för bioenergin i EU

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

EU:s plan REpowerEU-plan bortser dessvärre från EU:s enskilt största förnybara energikälla – bioenergin. I ett brev riktat till Sveriges statsminister inför EU:s toppmöte lyfte därför Energiföretagens vd Åsa Pettersson bioenergins betydelse för bland annat Sveriges möjligheter att uppnå klimatmålen och för elektrifieringen av industri och transporter.

REpowerEU - EU-kommissionens svar på rådande energikris till följd av kriget i Ukraina - har visat sig bortse från bioenergin. Därför har Energiföretagen drivit på hårt för att EU:s stats- och regeringschefer ska betona EU:s enskilt största energikälla i sina slutsatser från denna veckas toppmöte.

I ett brev riktat till statsministern inför toppmötet pekade Energiföretagens vd Åsa Pettersson på bioenergins betydelse för Sveriges möjligheter att uppnå klimatmålen, för elektrifieringen av industri och transporter och för energisystemet som helhet .

- Vi ser idag en oroande utveckling i EU, där det tycks råda en missuppfattning om att energisektorn driver avskogning, konstaterar Åsa Pettersson. Bioenergi svarar idag för 60 procent av EU:s förnybara energi och 11 procent av EU:s totala energianvändning. Att ytterligare öka EU:s förnybartmål från 40 till 45 procent, så som föreslås i REpowerEU, är följaktligen inte förenligt med en minskad användning av bioenergi.

Vid samrådet med riksdagens EU-nämnd inför toppmötet bekräftade statsminister Magdalena Andersson att regeringen kampanjat för att bioenergi ändå skulle lyftas i Europeiska rådets slutsatser, och att den fanns omnämnd i slutsatserna inför toppmötet.

- Det står kommissionen fritt att lägga fram vilka förslag de vill, men det är medlemsstater och parlament som lagstiftar, påpekar Sara Emanuelsson, EU-ansvarig på Energiföretagen. Stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet sätter riktningen för EU:s arbete och ska vägleda i alla fall ministerrådet och kommande lagstiftningsförslag från kommissionen. Därför är det strategiskt viktigt att bioenergin omnämns i Europeiska rådets slutsatser rörande REpowerEU.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Enhetschef Politik & samhälle
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se