Det finns bättre åtgärder än elräkningsakuten

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Med anledning av ett möjligt behov av ytterligare åtgärder för att stötta Sveriges elkunder, diskuterade finansutskottet den 3 januari Socialdemokraternas förslag om en så kallad elräkningsakut. Energiföretagen menar att förslaget inte är rätt väg framåt, då det skulle innebära ytterligare arbetsbörda för hårt pressade elhandelsföretag. I stället föreslår Energiföretagen att regeringen undersöker möjligheten att tillfälligt sänka elskatten och momsen, en åtgärd som skulle gynna alla kunder i hela landet.

Energiföretagen är positiva till åtgärder som stöttar elkunderna. Ett statligt stöd till utsatta kunder mildrar påverkan på individens ekonomi och bidrar samtidigt till att minska risken för kreditförluster hos elhandelsföretagen. Ytterligare åtgärder, utöver de som är planerade, för att stötta kunderna kan behövas såväl i absolut närtid som kommande vintrar. 

Det förslag på ”elräkningsakut” som nyligen diskuterats i finansutskottet, där elhandlare förslås administrera ett lån till kunderna, är dock inte rätt väg framåt. Det skulle innebära kostnader och administration för elhandelsföretagen, många av dem små, som redan är högt belastade av rådande läge. Det skulle dessutom inte vara en snabb lösning.

Energiföretagen föreslår istället följande åtgärder för att underlätta för elkunderna i den rådande situationen:

  • Energiföretagen ser tillfälligt sänkt skatt och moms på el som ett alternativ till nya stödutbetalningar. En sådan åtgärd fördelas jämnt över kundkollektivet i relation till deras faktiska kostnader och kan beslutas och genomföras relativt snabbt. Finland har till exempel genomfört sänkt moms på el, från 24 till 10 procent, till följd av energikrisen i Europa.
  • Om ett lån ska ges till kund bör det utformas som ett lån från staten direkt till kunderna, där staten blir den part som tar kreditförlusterna. Detta är ett bra alternativ till de många privata långivare som nu erbjuder att betala kundernas elräkningar, mot ränta, där risken är att kundernas situation förvärras.
  • Utöver att allt fler kunder har svårt att betala sina räkningar så innebär de höga priserna också en ökad risk för elhandelsföretagen då det normalt dröjer omkring 45 dagar mellan det att man köper in el på elbörsen, till att man får betalt för samma el från kunden. I normalfallet är detta inget problem, men ju högre inköpspriset är, desto större summor måste företaget ligga ut med. Staten bör därför kunna ge lån i form av kreditgarantier som säkerställer elhandelsföretagens likviditet under denna period. En sådan kreditgaranti skulle ges till de elhandelsföretag som har behov av det och efter ansökan.