Kompetensbristen kan fälla energiomställningen

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Den 10 oktober presenterade Energimyndigheten en rapport med en kartläggning och analys av kompetensbehoven för att klara elektrifieringen. Rapporten är en del av ett regeringsuppdrag om en större kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen som förra regeringen beslutade om.

Myndigheten pekar på en rad nya näringar och kompetenser som kan utvecklas till följd av elektrifieringen, men larmar samtidigt om en tilltagande kompetensbrist.

Kompetensbehovet är stort redan idag och kompetensbristen är därför en akut utmaning enligt rapporten. Rapporten identifierar 35 bristyrken som är särskilt viktiga för samhällets elektrifiering och pekar ut till exempel branschskolorna som viktiga insatser för att möte kompetensbristen. Rapporten tar även upp många av de utmaningar som redan är väl kända i branschen: attraktivitet för yrkesutbildning, fler kvinnor i branschen och behov av såväl ny kompetens som mer traditionell.

Branschskolornas fortlevnad viktig

– Energiföretagen välkomnar Energimyndighetens kartläggning. Den visar på att läget är akut och att nya insatser måste till. Inte minst är det viktigt att nya initiativ tas för att säkerställa branschskolornas fortlevnad i närtid. På lite längre sikt behöver högskolans teknikutbildningar stärkas och matchas mot samhällets behov. Detta kräver ett politiskt stöd. Säger Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensfrågor hos energiföretagen.

Energimyndigheten samordnar en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen. I uppdraget ingår att identifiera hinder för energisektorns kompetensförsörjning samt föreslå åtgärder för att möta kompetensbehoven. Resultaten rapporteras till regeringen i december 2024

Läs hela Energimyndighetens rapport:
Kartläggning och analys av kompetensbehov (energimyndigheten.se).

Läs nyhet om rapporten i Tidningen Energi.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Greta Hjortzberg

Greta Hjortzberg

Ansvarig kompetensförsörjning
Enhet: Kommunikation
Telefon: 08-677 26 37
E-post: greta.hjortzberg@energiforetagen.se