Välkommet med blocköverskridande samtal i energifrågan

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Regeringen och oppositionen satt under onsdagen i energipolitiska samtal. Deltog gjorde förutom regeringspartierna, också representanter från Sverigedemokraterna och oppositionen – samt representanter för Fortum, SSAB och Lunds tekniska högskola. Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen, var inbjuden att inleda samtalen.

Som representant för Energiföretagen var Åsa Pettersson i onsdags inbjuden att inleda de energipolitiska samtal som regeringen bjudit in till. Energiföretagen har sedan länge lyft vikten av tydliga spelregler och politisk stabilitet för att energibranschens ska lyckas kunna göra de investeringar som krävs för omställningen.

– Ska vi lyckas med att bygga ut ny kraftproduktion och elnät som behövs för elektrifieringen så är det en absolut nödvändighet att politiken samarbetar långsiktigt. Därför ser vi positivt på detta initiativ och hoppas på en fortsättning, säger Åsa Pettersson, vd Energiföretagen.

Åsa Pettersson lyfte framför allt de övergripande åtgärder Energiföretagen ser att regering och riksdag nu måste prioritera. Det handlar om att säkerställa en långsiktig energipolitik och regelverk som skapar trygghet för företag som ska investera. Energiföretagen anser också att en plan behövs som beskriver vad som behöver göras, och av vem, för att möta ett fördubblat elbehov på den korta tid vi har på oss, med bibehållen leveranssäkerhet och priser som gör vårt näringsliv konkurrenskraftigt.  

– Jag hoppas att Sveriges riksdagspartier agerar pragmatiskt. Energibranschen och industri - som är de som rent konkret ska göra omställningen, har ingen nytta av ett politiskt spel kring energifrågorna. Vi hoppas därför på fortsatta konstruktiva samtal och en förståelse för de förutsättningar som krävs för att nå målet om ett fossilfritt Sverige 2045, avslutar Åsa Pettersson. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se