Årets energiuppsatser blickar framåt

Publicerat av: Ulrica Nordemar ·

PRESSMEDDELANDE - För första gången delar Energiföretagen Sverige ut priset Årets energiuppsats för examensarbeten slutförda och godkända under 2016. Juryns motiveringar för de vinnande uppsatserna innehåller uppmaningar till Sveriges energibolag att läsa och ta till sig studenternas resonemang.

- Uppsatserna behandlar högaktuella teman, dock utan banbrytande fakta - men inte desto mindre viktiga och angelägna ämnen för Sveriges alla energibolag, säger Thore Sahlin jurymedlem.

Uppsatspriset har sin historia hos Svensk fjärrvärme, och delades ut måndag 13 mars för första gången i Energiföretagen Sveriges namn. Priset delas ut i två klasser; teknik/naturvetenskap och ekonomi/samhällsvetenskap till den som bäst behandlade temat "energibranschens utmaningar".

- Vi vill uppmuntra studenter att ställa frågor och söka svar på forskningsproblem som är angelägna för energibranschen. Ett sätt att göra detta är att utlysa en tävling för bästa examensarbeten, säger Ulrica Nordemar ansvarig för kompetensförsörjningsfrågorna på Energiföretagen i samband med utlysningen av tävlingen i november.

Bland 25 bidrag utsåg juryn uppsatsen Kapacitetseffektiva elnätstariffer skriven av Petter Danielsson och Joakim Salqvist vid Linköpings universitet på uppdrag av Ellevio, som vinnare i kategorin ekonomi/samhällsvetenskap.

- Det känns förstås jätteroligt att vårt arbete har blivit uppmärksammat och en skön bekräftelse på att vi gjorde ett bra jobb, säger Petter Danielsson. Vi har hört att exjobbet redan har fått lite spridning och att en eventuell övergång till effekttariffer är en högaktuell fråga i branschen. Förhoppningsvis har exjobbet satt fokus på några viktiga områden att fördjupa sitt arbete i, inför ett eventuellt införande, säger han.

Vinnarna i kategorin teknik/naturvetenskap Sofia Akhlaghi och Sofia Carlson gläds också åt priset. De skrev arbetet Mot fjärde generationens fjärrvärme vid Lunds universitet i samarbete med E.ON.

- Det känns otroligt kul och ärofyllt att få ta emot det här priset! När vi ska bygga det hållbara samhället måste råvaror och energi användas så effektivt som möjligt. I det avseendet är fjärde generationens fjärrvärme ett högintressant ämne eftersom det verkligen möjliggör återanvändning av energi. Därför är det extra roligt att uppsatsen uppmärksammas av branschen med detta pris!

Om Sofia Akhlaghi , som själv fick ett jobb på E.ON efter sitt exjobb, får spekulera i varför de vann, svarar hon:

- I exjobbet bedöms och analyseras fjärde generationens fjärrvärme utifrån olika infallsvinklar. Både tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter belyses vilket gör att en genomgående överblick av ämnet skapas samtidigt som exjobbet presenterar konkreta förslag på hur fjärde generationens fjärrvärme kan implementeras i framtiden. Viktiga möjligheter och utmaningar lyfts fram som vi tror att branschen kan ha nytta av och vi hoppas att exjobbet kan hjälpa fjärrvärmeföretagen vid utformningen av framtida fjärrvärmesystem.

Såväl Sofia Akhlaghi som Petter Danielsson arbetar idag på E.ON och Therése Jönmark, HR Direktör på E.ON, betonar vikten av att ta emot exjobbare för att företaget ska ligga i framkant när det gäller forskning och utveckling.

- Samarbetet med universitet och högskolor är oerhört betydelsefullt eftersom det ger oss djupare kunskap i olika ämnen och därmed driver vår verksamhet framåt. Samtidigt är samarbetet ett bra sätt att knyta kontakt med nya talanger. Som arbetsgivare är vi oerhört stolta över Sofia och Petters framgångar, och att de valde E.ON efter sin examen ser vi som ett kvitto på att vi är en attraktiv arbetsplats som driver utvecklingen mot ett hållbart samhälle med nya innovativa energilösningar.

De vinnande uppsatserna belönas med 20 000 kr var, en prissumma som författarna delar på. Tävlingen återkommer nästa år, och ansökan öppnar i slutet november 2017.

- Om någon är intresserad av uppsatserna i sin helhet är man välkommen att ta kontakt med mig för att ta del av dem, avslutar Ulrica Nordemar.

Läs mer om Årets energiuppsats hos energiforetagen.se/aretsenergiuppsats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ulrica Nordemar

Ulrica Nordemar

Ansvarig HR
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 26 45
E-post: ulrica.nordemar@energiforetagen.se