Remissvar på Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05, Ny modell för elmarknaden

Catherine Lillo ·

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se