Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR-meddelanden arkiv

Huvudinnehåll

Här hittar du EBR-meddelanden från 2011-2018. Observera att EBR-meddelanden daterade efter 2013 innehåller brutna och/eller felaktiga länkar. EBR-meddelanden 2019

År

Nummer Titel
2018 22 Vad följer revisionen av ESA Grunder och ESA Arbete?
2018 21 Bygg - Allmänna anvisningar - PB 101:18 och Eldistributionbranschens gemensamma minimikrav för tillträde och arbete - HMS 12:18 
2018 20 EBR:s rekommenderade kravställning på utbildning inom AMS-LSP för mätarbyte
2018 19 Fördelningsstationer KJ 58:18, Byggnation Optonät - PB601:18 och Kabelförläggning - PB515:18
2018 18 Halvtid för remissförfarandet av publikationerna ESA Grunder och ESA Arbetsmetoder
2018 17 EBR information och rekommendation gällande arbeten med elmätare inom elnätsbranschen

EBR rekommenderade kompetenskrav mätarmontör eldistribution 
2018 16 Ny utbildning - ESA-17 Instruerad
2018 15 EBR-meddelande från HMS-Utskottet - Sena effekter av strömgenomgång

2018

14 Säkerhet nära elektriska ledningar
2018 13 Värderingsprotokoll 2018 i EBR-e, Jordningskonstruktioner 0,4 - 24 kV - K 25:18, Underhåll Luftledningsnät - AMS - PU 502:18, Beredning - PB 524:18 och Återställning av ytlager - PB 520:18
2018 12 EBR:s Materielgrupp vidarebefordrar viktig information från ABB Cewe 
2018 11 Märkning av anläggningsdelar och Byggmetoder vid ombyggnad av 12-24 kV luftledningar 
2018 10 Skydd mot förväxlingsrisk – Spänningsvarnare
2018 9 Ändrad kravställning för kabelförläggning
2018 8 2018 års kostnadskataloger samt nyhet i EBR-e
2018 7 "Vi tar nya tag i EBR-arbetet" 
2018 6 Handbok för arbete i utsatta situationer - HMS 11:18
2018 5 Det är dags att kora Sveriges bästa distributionselektriker!
2018 4 ESA Instruerad person
2018 3 Krav, råd och rekommendationer vid stolpklättring - IN071:18
2018 2 EBR-meddelande från materielgruppen-
Information och rekommendation angående högeffektsäkringar för mellanspänning.
2018 1

Det är dags att kora Sveriges bästa distributionselektriker!

2017 15

In- och utlåning av personal som tillfällig resursförstärkning vid storstörningar på lågspännings- och mellanspänningsnätet

Inhyrningsavtal resurser Personal

2017 14

Höj kompetensen kring risker

2017 13 EBR:s Materielgrupp vidarebefordrar viktig information från ABB Cewe
2017 12 EBR Materielgrupp informerar om 24 kV stödisolator med ledande toppnacke
2017 11 EBR:s Materielgrupp informerar om haverier på lastfrånskiljare av typen ELA12
2017 10 EBR:s Materielgrupp vidarebefordrar viktig information från ABB Kabeldon
2017 9 Handbok kabelslangsförläggning - KJ 42:17
2017 8 Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:17
2017 7 Informationsträff om EBR
2017 6 Kvalitetskontroll av produkter för distributionsnät 0,4-145 kV - IN 070:17
2017 5 EBR korar Sveriges bästa distributionselektriker i EBR-mästerskapen 2018
2017 4 ESA Waterways - Hydropower Safety Directions - ESA Vattenvägar - Kraftverk på engelska
2017 3 2017 års kostnadskataloger
2017 2 EBR går före - Startar utbildning för att täcka förlusten av BB3, förläggning av kabel i schakt
2017 1 Sakkunnig projektledare med inriktning elnät/EBR
2016 9 Vi söker en Sakkunnig projektledare med inriktning elnät/EBR på Energiföretagen Sverige
2016 8 Strömledning i trästolpe för högspänning vid brist på isolation - IN 069:16
2016 7 EBR Materielgrupp informerar om havererade dörrlås i nätstationer
2016 6 EBR-anvisning för sprängning - IN 068:16
2016 5 KLG 1:16 Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät
2016 4 Rötskadebesiktning av kreosotstolpar
2016 3 EBR-meddelande från HMS-Utskottet
2016 2 Nya ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar
2016 1 Nya ESA Röjning
 2015  9 ESA 14 nu på engelska
 2015  8 Ny utbildningsplanering!
 2015  7 Reviderad rapport KJ 41:15 Kabelförläggning max 145 kV
 2015  6 Riskhantering vid kopplingar
 2015  5 EBR-meddelande till materielgruppen
 2015  4 Blödande kreosotimpregnerade stolpar orsakar stora problem
 2015  3  Riskhantering i arbetsmiljö
 2015  2  Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät
 2015  1  Förändring i EBR-e, K9.1:05
 2014  7  Nya ESA
 2014  6 Schakt av kabelgrav och grundläggning av nätstation PB 508:14
 2014  5 2014 års kostnadskataloger
 2014  4 Information angående kabelskor med bristande kvalitet
 2014  3 Hinder i och invid närzon till kraftledning
 2014  2 EBR Metod- och maskindagar – i år i Gävle
 2014  1 ESA Vattenvägar - Kraftverk på engelska
 2013  8  Optoarbeten - PB 523:13
2013  7  Ny utgåva av K9 Materielsatser
2013  6  Ny utgåva av KJ 31 Kabelskåp
2013 5  Svensk Energi söker deltagare till sin     teknikverksamhet
2013 4  KLG 2:13 Kostnadskatalog,
Regionnät 36-145 kV
2013 3 KLG 1:13 Kostnadskatalog,
Lokalnät 0,4-24 kV samt
optonät
2013 2 Mast and pole work rescue
IN 058:E 08
2013 1 Nollfelsproblematiken
2012  13 Svensk Energi söker: "Handläggare med huvudinriktning Elnät/EBR"
2012 12 EBR-meddelande från EBR-HMS
2012 11 Nya och reviderade produktionstekniska handlingar
2012 10 EBR-meddelande från EBR-HMS
2012 9 Svensk Energi söker Projektledare Utbildning
2012 8 Skyddskläder - HMS 10:12
2012 7 KLG 2:12 Kostnadskatalog,
Regionnät 36 - 145 kV
2012 6 EBR-meddelande från materielgruppen
2012 5 KLG 1:12 Kostnadskatalog,
Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät
2012 4 EBR-meddelande från materielgruppen
2012 3 Motorsågskörkort (HMS 8:12)
2012 2 Ny publikation "ESA Vattenvägar –
kraftverk"
2012 1 Tillbud vid utbildning i "Nedtagning av nödställd". Alla EBR instruktörer
måste gå ny kompletterande utbildning för att behålla sina certifikat.
 2011  9 Ny rapport B18:11, Typkartor
 2011  8 Ny rapport HMS 7:11, Material- och
avfallshantering för projekt i
elnätsbranschen
2011  7 Ny rapport U601.4:11,
Termografering
 2011  6 Ny rapport U601.4:11,
Termografering
 2011  5 Svensk Energi söker utåtriktade
medarbetare till el- och energiområdet
2011 4 KLG 2:11 Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV
2011 3 Rättelse i KLG1:11 Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät
2011 2 KLG 1:11 Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät
2011 1  Produktionsteknik– Besiktning, P U306:1