Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR-meddelanden arkiv

Huvudinnehåll

Här hittar du EBR-meddelanden från 2011 och framåt. Observera att EBR-meddelanden daterade efter 2013 innehåller brutna och/eller felaktiga länkar.

År

Nummer Titel
2016 9 Vi söker en Sakkunnig projektledare med inriktning elnät/EBR på Energiföretagen Sverige
2016 8 Strömledning i trästolpe för högspänning vid brist på isolation - IN 069:16
2016 7 EBR Materielgrupp informerar om havererade dörrlås i nätstationer
2016 6 EBR-anvisning för sprängning - IN 068:16
2016 5 KLG 1:16 Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät
2016 4 Rötskadebesiktning av kreosotstolpar
2016 3 EBR-meddelande från HMS-Utskottet
2016 2 Nya ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar
2016 1 Nya ESA Röjning
 2015  9 ESA 14 nu på engelska
 2015  8 Ny utbildningsplanering!
 2015  7 Reviderad rapport KJ 41:15 Kabelförläggning max 145 kV
 2015  6 Riskhantering vid kopplingar
 2015  5 EBR-meddelande till materielgruppen
 2015  4 Blödande kreosotimpregnerade stolpar orsakar stora problem
 2015  3  Riskhantering i arbetsmiljö
 2015  2  Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät
 2015  1  Förändring i EBR-e, K9.1:05
 2014  7  Nya ESA
 2014  6 Schakt av kabelgrav och grundläggning av nätstation PB 508:14
 2014  5 2014 års kostnadskataloger
 2014  4 Information angående kabelskor med bristande kvalitet
 2014  3 Hinder i och invid närzon till kraftledning
 2014  2 EBR Metod- och maskindagar – i år i Gävle
 2014  1 ESA Vattenvägar - Kraftverk på engelska
 2013  8  Optoarbeten - PB 523:13
2013  7  Ny utgåva av K9 Materielsatser
2013  6  Ny utgåva av KJ 31 Kabelskåp
2013 5  Svensk Energi söker deltagare till sin     teknikverksamhet
2013 4  KLG 2:13 Kostnadskatalog,
Regionnät 36-145 kV
2013 3 KLG 1:13 Kostnadskatalog,
Lokalnät 0,4-24 kV samt
optonät
2013 2 Mast and pole work rescue
IN 058:E 08
2013 1 Nollfelsproblematiken
2012  13 Svensk Energi söker: "Handläggare med huvudinriktning Elnät/EBR"
2012 12 EBR-meddelande från EBR-HMS
2012 11 Nya och reviderade produktionstekniska handlingar
2012 10 EBR-meddelande från EBR-HMS
2012 9 Svensk Energi söker Projektledare Utbildning
2012 8 Skyddskläder - HMS 10:12
2012 7 KLG 2:12 Kostnadskatalog,
Regionnät 36 - 145 kV
2012 6 EBR-meddelande från materielgruppen
2012 5 KLG 1:12 Kostnadskatalog,
Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät
2012 4 EBR-meddelande från materielgruppen
2012 3 Motorsågskörkort (HMS 8:12)
2012 2 Ny publikation "ESA Vattenvägar –
kraftverk"
2012 1 Tillbud vid utbildning i "Nedtagning av nödställd". Alla EBR instruktörer
måste gå ny kompletterande utbildning för att behålla sina certifikat.
 2011  9 Ny rapport B18:11, Typkartor
 2011  8 Ny rapport HMS 7:11, Material- och
avfallshantering för projekt i
elnätsbranschen
2011  7 Ny rapport U601.4:11,
Termografering
 2011  6 Ny rapport U601.4:11,
Termografering
 2011  5 Svensk Energi söker utåtriktade
medarbetare till el- och energiområdet
2011 4 KLG 2:11 Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV
2011 3 Rättelse i KLG1:11 Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät
2011 2 KLG 1:11 Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät
2011 1  Produktionsteknik– Besiktning, P U306:1