Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Kommitté och utskott

Huvudinnehåll

EBR-verksamheten drivs av branschens samlade kompetens. Grunden är att hela elnätsbranschen bidrar i arbetet och till utvecklingen. EBR-kommittén formulerar riktlinjer för verksamheten och arbetet är sedan fördelat på tre utskott, Ekonomiutskottet, Teknikutskottet och HMS-utskottet. Under varje utskott finns ett antal arbets- och projektgrupper.

EBR-verksamheten drivs av branschens samlade kompetens. Grunden är att hela elnätsbranschen bidrar i arbetet och till utvecklingen. Verksamheten ska även vara en grund för kompetensförsörjning inom elnätsbranschen, bland annat genom att tillhandahålla en utbildningsstruktur. Resultatet av EBR-verksamheten ska vara elnätsföretagens viktigaste verktyg för effektivisering av elnätsverksamheten.

För att omsätta förväntningarna i handling är många personer engagerade i EBR-kommittén, dess olika utskott, arbetsgrupper och projektgrupper. Så här är arbetet organiserat:

EBR-kommittén och dess arbetsutskott består av ledamöter från arbetsgivarorganisationer, fackföreningar, Svenska kraftnät och elnätsföretag. Energiföretagen Sverige håller ihop arbetet tillsammans med ordförande. EBR-kommittén formulerar bland annat de riktlinjer som kvalitetssäkrar processerna i  EBR-verksamheten.

Kommitténs arbete är fördelat på tre utskott; Ekonomiutskottet, Teknikutskottet och HMS-utskottet (Hälsa, Miljö och Säkerhet). Under varje utskott finns ett antal arbets- och projektgrupper.

I varje utskott är en delegat från Energiföretagen med. Peter Silverhjärta, deltar i EBR Ekonomiutskottet och i HMS-utskottet, och Christer Gruber, deltar i Teknikutskottet.

EBR Kabelförläggning Nya krav vid kabelförläggning

I och med den nya elsäkerhetslagen och dess förändrade kravställning så är det viktigt att elnätsbranschen har enhetliga regler vid kabelförläggning i mark. Branschen har därför enats om en kravställning gällande dessa arbeten och hänvisar nu till utbildningen EBR Kabelförläggning.

Läs om vad som gäller