Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR-Kommittén

Huvudinnehåll

Här ser du medlemmarna i EBR-kommittén, vilket företag de representerar samt vilken roll de har.

Vakant E.ON Energidistribution AB Ledamot
Bosse Andreasson Sundsvall Elnät AB Ordförande
Magdalena Brodin Skellefteå Kraft Elnät AB Ledamot
Ulrika Nilsson SEKO Ledamot
Petter Johansson Svenska Elektrikerförbundet Ledamot
Sven-Eric Dahlgren Härjeåns Nät AB Ledamot
Andy Karlsson Österlens kraft Adjungerad
Gert Kristensson E.ON Energidistribution AB Adjungerad
Ulf Melin E.ON Sverige AB Adjungerad
Nikta Nabavi Unionen Ledamot
Viktoria Pussfält Energiföretagen Sverige Ledamot
Ann-Charlotte Rand Sobona Ledamot
Antonio Ropero Ledarna Ledamot
Jan-Åke Rosenqvist Vattenfall Eldistribution AB Ledamot
Torbjörn Solver Mälarenergi Elnät AB Ledamot
Tomas Torstensson EFA AB EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Ledamot
Henrik Wingfors Energiföretagen Sverige Ledamot
Mats Ählberg Sveriges Elkraftentreprenörer Adjungerad