Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Ekonomiutskottet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

Mats Edvardsson Jämtkraft Elnät AB Medlem
Peter Hedblom Ellevio AB Medlem
Johan Granath Jönköping Energi Nät AB Medlem
Gert Kristensson E.ON Energidistribution AB Ordförande
Daniel Videkull Elverket Vallentuna AB (publ) Medlem
Gunnar Wikdahl Skellefteå Kraft Elnät AB Medlem
Jonatan Taavo Vattenfall Eldistribution AB Medlem
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se