Rubrik och ingress till innehållet på sidan

HMS-utskottet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

Utskottet för Hälsa, miljö och säkerhet (HMS) driver branschfrågor berörande personlig skyddsutrustning, metodanvisningar, miljö samt säkerhet (inklusive elsäkerhet) inom eldistributionsbranschen. De fasta arbetsgrupperna är "Elsäkerhetsanvisningarna" samt "Arbete med spänning".

Ulf Melin E.ON Sverige AB Ordförande
Göran Bergius Svenska Kraftnät Adjungerad
Christer Carlsson SEKO Adjungerad
Ulf Carlsson Svenska Elektrikerförbundet Adjungerad
Lotta Gahmberg KFS Företagsservice AB Medlem
Hans Göransson One Nordic AB Medlem
Jasmina Insanic Ellevio AB Medlem
Rolf Lindgren Skellefteå Kraft AB Medlem
Kenneth Risberg Vattenfall Medlem
Tomas Torstensson EFA Medlem
Hans Utterström Luleå Energi AB Medlem

Arbetsgrupp Elsäkerhetsanvisningar

Per Backlund  Uniper 
Göran Bergius  Svenska kraftnät (adj)
Torsten Brönmark  HTI utbildning
Ronny Douglasson   Vattenfall Eldistribution 
Reijo Eriksson  Ellevio 
Thomas Gunhardson  Tekniska verken 
Hans Göransson  One Nordic 
Mats-Erik Jansson  Jämtkraft 
Ulf Melin  E.ON Energidistribution AB (ordf) 
Åke Persson  Falu energi och vatten
Hans Reidemar  Sandviken Energi/Elinorr 
Kenneth Risberg  Vattenfall Services 
Tomas Åberg  Elsäkerhetsverket (adj) 
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se