EBR-meddelanden arkiv

Publicerat av: Peter Silverhjärta

Här hittar du EBR-meddelanden från 1985 - 2023. Observera att äldre EBR-meddelanden kan innehålla brutna och/eller felaktiga länkar.

År

Nummer Titel
2023 12

EBR meddelar om konstruktionsförutsättningar för islastförstärkt ledning

2023 11

Lösning på problem med generatorer i mobila reservkraftverk

2023 10

Skyddsåtgärder vid arbete i nätstation eller fördelningsstation

2023 9

Meddelande till elnätägare i området kring Fagersta kommun i Västmanlands län

2023 8

Vill du vara med och utveckla EBR:s publikationer?

2023 7

EBR:s ställningstagande med anledning av Elsäkerhetsverkets nya föreskrift ELSÄK-FS2022:1

2023 6

Uppdaterade branschrekommendationer!

2023 5

Förnyat ställningstagande från ESA-gruppen rörande arbete med helikopter i ledningsgator

2023 4

Vill du vara med och utveckla EBR:s publikationer?

2023 3

Vill du vara med i teknikutskottets underhållsgrupp?

2023 2

Förtydligande kring giltighetstiden för EBR-certifikat

2023 1

Induktion och influens - en allvarlig elektrisk risk vid arbete på luftledningar

2022 9

EBR Induktion och influens - säkerhetsåtgärder för luftledningar

2022 8

EBR Drift - Kundservice i fält, produktionsteknik - PD 110:22
EBR Drift - Volymbyte av elmätare - PD 111:22

2022 7

EBR Anvisning för nödlarm i RAKEL

2022 6

EBR Låssystem för tillträde till elnätsanläggningar K36:22

2022 5

Mindre rättning i ESA Instruerad person - Icke elektriskt arbete

Skriv ut rättat sid 28 ur ESA Instruerad person som pdf-fil.

2022 4 Förtydligande av arbetsmetod vid borttagning av träd på ledning
2022 3 EBR:s Kostnadskataloger 2022
2022 2 Ny utgåva av KRAV09:20, EBR Krav vid utbildning för ESA
2022 1 Utbildning inom EBR/EBR-ESA från 1 januari 2022 – detta gäller
2021 21

Salpetersyra kan uppstå som en följd av PD-aktivitet

2021 20

Revidering av EBR Meddelande nr 15/2021

2021 19

EBR Idrifttagningskontroll - U 303C:21

2021 18

EBR Kabelförläggning max 145 kV - KJ 41

2021 17

Rötskada i träreglar

2021 16

Tillfälliga direktiv för EBR ESA-utbildningar- uppdatering

2021 15

In- och utlåning av personal som tillfällig resursförstärkning vid storstörningar på lågspännings- och mellanspänningsnätet

 

Revidering av EBR Meddelande nr 15/2017

2021 14

EBR informerar om skyltar

2021

13

EBR HMS 14:21 Säkerhet vid entreprenadarbeten - Kravställning, genomförande och uppföljning

2021 12

Tillfälliga direktiv för EBR ESA-utbildningar- uppdatering

Se uppdateringar i meddelande nr 16

2021 11

Personlig skyddsutrustning – HMS 10:21

2021 10

Spaltprodukter från SF6-gas vid ljusbåge i brytare

2021 9

Tillfälliga direktiv för ESA-utbildningar- uppdatering

Se uppdateringar i meddelande nr 12

2021 8

EBR:s kostnadskataloger 2021

2021 7

EBR Skogsbränder - samverkan mellan elnät och myndigheter IN 073:20 och EBR Bygg - Avstängningsanordningar - PB 505:20

2021 6

Krav vid utbildning för ESA - KRAV 09:20

2021 5

Tillfälliga direktiv för ESA-utbildningar- uppdaterad med EBR Diplomerad mätarmontör och EBR Maskinförare

Se uppdateringar i meddelande nr 9, 2021

2021 4 Sökes: Handläggare elnätsteknik, med projektledarkompetens
2021 3 Förtydligande och nya fakta till EBR meddelande nr 19 2020 med rubriken "Ljusbåge efter manöver av frånskiljare i nätstation typ Jaco (före 1982)"
2021 2 Projekterings- och Beredningshandbok - B 11:20
2021 1

Uppdatering - Tillfälliga direktiv för ESA-utbildningar

 

Se uppdateringar i meddelande nr 5, 2021

2020 20 EBR:s Materielgrupp vidarebefordrar viktig information från KL-Industri
2020 19 Ljusbåge efter manöver av frånskiljare i nätstation typ Jaco (före 1982)
OBS! Läs Förtydligande och fakta i EBR-meddelande nr 3 2021.
2020 18 EBR Luftledningshandboken - K1:20
2020 17 EBR Produktionsteknik Bygg - Montage och byte av
kabelskåp - PB 521:20
2020 16 EBR uppmanar till rätt väg vid reklamation av materiel
2020 15 Meddela EBR om förekommande brist på materielkvalitet
2020 14 Meddelande från EBR om risk för haveri i KLs nätstationer av typen ”SSK-12” och ”SSK-24” mellan åren 2007-2016
2020 13 EBR-meddelande från Teknikutskottets arbetsgrupp TU56 Drönare
2020 12

Uppdatering - Tillfälliga direktiv för ESA-utbildningar -
Se uppdateringar i meddelande nr 1, 2021

2020 11 EBR informerar om utförande av – Icke elektriskt arbete, i närheten av en elektrisk anläggning
2020 10 EBR:s fortsatta utveckling
2020 9 EBR söker deltagare till arbetsgrupp om låssystem för elnätsverksamheten
2020 8 Uppdatering - Tillfälliga direktiv för ESA-utbildningar - Se uppdateringar i meddelande nr 12
2020 7 Induktion - en allvarlig elektrisk risk vid parallellgående ledningar!
2020 6 Tillfälliga direktiv för ESA-utbildningar - se uppdatering i meddelande nr 8
2020 5 Uppdaterat EBR-meddelande från EBR Materielgrupp om tillkommande fel på lastfrånskiljare ELA12.
2020 4 EBR har fått en egen ingång från Energiföretagens startsida
2020 3 EBR:s Kostnadskataloger 2020
2020 2 EBR Säkerhetsexpo - din arbetsmiljö i fokus
2020 1 Missa inte EBR Elsäkerhetsdag, 20 februari på Radisson Arlandia
2019 17 EBR informerar om Elsäkerhetsanvisningarna ESA 19
2019 16 Välkommen till Seminarium om kabeldiagnostik
2019 15 EBR Bygg - Schakt av kabelgrav och grundläggning av nätstation - PB 508:19
2019 14 EBR branschrekommendation elmätarbyten kategori 1
2019 13 Energiföretagen Sverige - Swedenergy – AB – branschföreningen med säkerhet och kvalitet i fokus
2019 12 EBR informerar om jordledarklämma i mark och stolpe
2019 11 EBR Informerar om fanérstolpar
2019 10 EBR frågar om stagisolatorer
2019 9 Riskhantering i arbetsmiljö - HMS-U 22:19
2019 8 Energiföretagen söker en sakkunnig handläggare med inriktning elnät/EBR
2019 7 2019 års kostnadskataloger
2019 6 Nätstationer 12-24/0,4 kV - KJ 59:19
2019 5
Rättelse
EBR Schaktning vid och nära en starkströmskabel - IN 072:19
2019 5 ESA Schaktning vid och nära en starkströmskabel - ESA-Schaktning:19
2019 4 ESA Instructed person - Non-electrical work
2019 3 EBR:s Materielgrupp vidarebefordrar viktig information från Nexans Sweden AB
2019 2 Riktlinjer för provtagning vid strömgenomgångsolyckor - HMS 13:19
2019 1 Rapporteringskrav gällande olyckor/allvarliga tillbud samt elolyckor och allvarliga eltillbud
2018 22 Vad följer revisionen av ESA Grunder och ESA Arbete?
2018 21 Bygg - Allmänna anvisningar - PB 101:18 och Eldistributionbranschens gemensamma minimikrav för tillträde och arbete - HMS 12:18 
2018 20 EBR:s rekommenderade kravställning på utbildning inom AMS-LSP för mätarbyte
2018 19 Fördelningsstationer KJ 58:18, Byggnation Optonät - PB601:18 och Kabelförläggning - PB515:18
2018 18 Halvtid för remissförfarandet av publikationerna ESA Grunder och ESA Arbetsmetoder
2018 17 EBR information och rekommendation gällande arbeten med elmätare inom elnätsbranschen
2018 16 Ny utbildning - ESA-17 Instruerad
2018 15 EBR-meddelande från HMS-Utskottet - Sena effekter av strömgenomgång

2018

14 Säkerhet nära elektriska ledningar
2018 13 Värderingsprotokoll 2018 i EBR-e, Jordningskonstruktioner 0,4 - 24 kV - K 25:18, Underhåll Luftledningsnät - AMS - PU 502:18, Beredning - PB 524:18 och Återställning av ytlager - PB 520:18
2018 12 EBR:s Materielgrupp vidarebefordrar viktig information från ABB Cewe 
2018 11 Märkning av anläggningsdelar och Byggmetoder vid ombyggnad av 12-24 kV luftledningar 
2018 10 Skydd mot förväxlingsrisk – Spänningsvarnare
2018 9 Ändrad kravställning för kabelförläggning
2018 8 2018 års kostnadskataloger samt nyhet i EBR-e
2018 7 "Vi tar nya tag i EBR-arbetet" 
2018 6 Handbok för arbete i utsatta situationer - HMS 11:18
2018 5 Det är dags att kora Sveriges bästa distributionselektriker!
2018 4 ESA Instruerad person
2018 3 Krav, råd och rekommendationer vid stolpklättring - IN071:18
2018 2 EBR-meddelande från materielgruppen-
Information och rekommendation angående högeffektsäkringar för mellanspänning.
2018 1

Det är dags att kora Sveriges bästa distributionselektriker!

2017 15

OBS! Uppdaterad information finns i EBR-meddelande nr 15/2021

 

In- och utlåning av personal som tillfällig resursförstärkning vid storstörningar på lågspännings- och mellanspänningsnätet

2017 14

Höj kompetensen kring risker

2017 13 EBR:s Materielgrupp vidarebefordrar viktig information från ABB Cewe
2017 12 EBR Materielgrupp informerar om 24 kV stödisolator med ledande toppnacke
2017 11 EBR:s Materielgrupp informerar om haverier på lastfrånskiljare av typen ELA12
2017 10 EBR:s Materielgrupp vidarebefordrar viktig information från ABB Kabeldon
2017 9 Handbok kabelslangsförläggning - KJ 42:17
2017 8 Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:17
2017 7 Informationsträff om EBR
2017 6 Kvalitetskontroll av produkter för distributionsnät 0,4-145 kV - IN 070:17
2017 5 EBR korar Sveriges bästa distributionselektriker i EBR-mästerskapen 2018
2017 4 ESA Waterways - Hydropower Safety Directions - ESA Vattenvägar - Kraftverk på engelska
2017 3 2017 års kostnadskataloger
2017 2 EBR går före - Startar utbildning för att täcka förlusten av BB3, förläggning av kabel i schakt
2017 1 Sakkunnig projektledare med inriktning elnät/EBR
2016 9 Vi söker en Sakkunnig projektledare med inriktning elnät/EBR på Energiföretagen Sverige
2016 8 Strömledning i trästolpe för högspänning vid brist på isolation - IN 069:16
2016 7 EBR Materielgrupp informerar om havererade dörrlås i nätstationer
2016 6 EBR-anvisning för sprängning - IN 068:16
2016 5 KLG 1:16 Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät
2016 4 Rötskadebesiktning av kreosotstolpar
2016 3 EBR-meddelande från HMS-Utskottet
2016 2 Nya ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar
2016 1 Nya ESA Röjning
 2015  9 ESA 14 nu på engelska
 2015  8 Ny utbildningsplanering!
 2015  7 Reviderad rapport KJ 41:15 Kabelförläggning max 145 kV
 2015  6 Riskhantering vid kopplingar
 2015  5 EBR-meddelande till materielgruppen
 2015  4 Blödande kreosotimpregnerade stolpar orsakar stora problem
 2015  3  Riskhantering i arbetsmiljö
 2015  2  Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät
 2015  1  Förändring i EBR-e, K9.1:05
 2014  7  Nya ESA
 2014  6 Schakt av kabelgrav och grundläggning av nätstation PB 508:14
 2014  5 2014 års kostnadskataloger
 2014  4 Information angående kabelskor med bristande kvalitet
 2014  3 Hinder i och invid närzon till kraftledning
 2014  2 EBR Metod- och maskindagar – i år i Gävle
 2014  1 ESA Vattenvägar - Kraftverk på engelska
 2013  8  Optoarbeten - PB 523:13
2013  7  Ny utgåva av K9 Materielsatser
2013  6  Ny utgåva av KJ 31 Kabelskåp
2013 5  Svensk Energi söker deltagare till sin     teknikverksamhet
2013 4  KLG 2:13 Kostnadskatalog,
Regionnät 36-145 kV
2013 3 KLG 1:13 Kostnadskatalog,
Lokalnät 0,4-24 kV samt
optonät
2013 2 Mast and pole work rescue
IN 058:E 08
2013 1 Nollfelsproblematiken
2012  13 Svensk Energi söker: "Handläggare med huvudinriktning Elnät/EBR"
2012 12 EBR-meddelande från EBR-HMS
2012 11 Nya och reviderade produktionstekniska handlingar
2012 10 EBR-meddelande från EBR-HMS
2012 9 Svensk Energi söker Projektledare Utbildning
2012 8 Skyddskläder - HMS 10:12
2012 7 KLG 2:12 Kostnadskatalog,
Regionnät 36 - 145 kV
2012 6 EBR-meddelande från materielgruppen
2012 5 KLG 1:12 Kostnadskatalog,
Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät
2012 4 EBR-meddelande från materielgruppen
2012 3 Motorsågskörkort (HMS 8:12)
2012 2 Ny publikation "ESA Vattenvägar –
kraftverk"
2012 1 Tillbud vid utbildning i "Nedtagning av nödställd". Alla EBR instruktörer
måste gå ny kompletterande utbildning för att behålla sina certifikat.
 2011  9 Ny rapport B18:11, Typkartor
 2011  8 Ny rapport HMS 7:11, Material- och
avfallshantering för projekt i
elnätsbranschen
2011  7 Ny rapport U601.4:11,
Termografering
2011  6 Ny rapport U601.4:11,
Termografering
2011  5 Svensk Energi söker utåtriktade
medarbetare till el- och energiområdet
2011 4 KLG 2:11 Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV
2011 3 Rättelse i KLG1:11 Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät
2011 2 KLG 1:11 Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät
2011 1 Produktionsteknik– Besiktning, P U306:1
2010  

EBR-meddelanden 2010

2009  

EBR-meddelanden 2009

 

(EBR-meddelande nr 1 saknas)
2008  

EBR-meddelanden 2008

2007  

EBR-meddelanden 2007

 

(EBR-meddelande nr 1 saknas)
2006   EBR-meddelanden
2005   EBR-meddelanden
2004   EBR-meddelanden
2003   EBR-meddelanden
2002   EBR-meddelanden
2001 - 2000   EBR-meddelanden
1999 - 1990   EBR-meddelanden
1989 - 1985   EBR-meddelanden

 

 

Kontakt

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Gruppchef Teknik & standarder
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se