Kan jag påverka min elkostnad?

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Grundtipset till alla hushåll och elanvändare är att ta höjd för ökade energikostnader, sätt undan pengar varje månad och tänk på hur du använder elen – oavsett vilket avtal du har.

Det beror på hur hyresavtalet ser ut, men de ökande elkostnaderna får troligen genomslag vid nästa justering av hyran.

Fundera över din elanvändning; till vad man använder du elen och när? Att tvätta fulla maskiner, undvika torktumlaren och lufttorka kläder är enkla tips. Huvuddelen av elen brukar användas till uppvärmning och varmvatten, så kan du sänka värmen någon grad eller duscha kortare? Har du elbil krävs såklart mycket el för laddning, men du sparar så klart in alternativkostnaden för bensin eller diesel. Läs mer om energieffektivisering hos Energimyndigheten.

Ja det spelar roll. Ju fler personer som sprider ut sin elanvändning över dygnet, desto mindre belastning på elsystemet, desto färre effekttoppar (när många använder mycket el, samtidigt) och desto lägre genomsnittspris. Man kan säga att sprida sin elanvändning är ett solidariskt sätt att sänka elpriserna för alla, oavsett avtal.

Om du vill vara mer aktiv är ett tips att titta på elbörsen Nord Pools hemsida där morgondagens priser publiceras vid 13-tiden dagen före. Nu är detta inte samma pris som du som kund får, du betalar ju också för skatter och avgifter och ett påslag till elhandlaren, men du kan se hur priset varierar över dygnet så att du kan planera sin elanvändning.

Om du väljer ett avtal som baseras på timmätning är det helt avgörande att hålla koll på elpriserna per timme, annars riskerar du att din kostnad snarare går upp. En del företag erbjuder appar som underlättar för dig att hålla koll. Är man inte beredd att följa priserna i realtid och anpassa sin användning därefter, bör man fundera på om timmätning är rätt val.

Det första är att du ska teckna ett elavtal som du själv väljer, annars blir du anvisad av elnätsföretagen och de avtalen är vanligen dyrare än de reguljära avtalen. Detta gäller alltid oavsett vart du ska flytta. Före ett husköp är det extra viktigt att kolla hur det värms. Har det direktverkande el kan det bli väldigt kostsamt och då ska du budgetera för att byta till ett annat alternativ; någon form av värmepump eller om det finns fjärrvärme i området, eller kompletterande uppvärmning som kamin.

Det går inte att ge ett generellt råd om du ska teckna ett avtal om fast pris, rörligt pris eller timbaserat avtal, Det är precis som med bolån. Ett fast eller bundet pris innebär att man inte behöver oroa sig för att marknadspriset varierar, men å andra sidan tar elhandelsföretaget betalt för att ta den risken åt dig. Med ett rörligt pris bär man som kund risken för att priserna varierar. Störst möjlighet att påverka har du med ett timbaserat avtal. Men det innebär att man verkligen måste hålla koll på när det är dyrt att tvätta och när det är billigt, annars kan det bli dyrare än ett annat avtal. Läs mer hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

I normala fall väljer kunder generellt mellan fasta avtal där man binder priset 1–3 år, eller rörligt avtal där man betalar ett månadsgenomsnitt av elpriset på marknaden. Precis som med ett bostadslån måste man fundera på vilken risk man kan och vill ta. Ett fastprisavtal innebär att man inte behöver oroa sig över hur priset varierar, å andra sidan riskerar man att binda upp sig på ett högt pris över en längre period även om marknadspriserna skulle sjunka. Ett rörligt pris är dock vanskligt på sitt sätt då vi, som under 2021-2022, sett att priserna ibland kan blir riktigt höga.

Just nu (september 2022) ligger de flesta fasta priser högt av förklarliga skäl och en del företag som tidigare erbjudit fasta avtal gör inte det nu. Om man har valt att göra det eller inte beror på ens riskpolicy. Läs mer om elhandlarnas risker här.

Just nu är energi väldigt dyrt, men el och värme måste alla ha. Det som återstår är att vara noga med ditt val när det är dags att byta delar av uppvärmningssystemet eller vitvaror. Andra alternativt är att undersöka möjligheterna till kompletterande uppvärmning, så som en effektiv kamin. Men också såklart att se över andra kostnader i hushållet – finns det något man kan snåla in på? Få energieffektiviseringstips hos Energimyndigheten.

Sverige är indelat i fyra elområden för att visa var det finns brist på elproduktion eller elnät så att investeringar görs på rätt ställen. I södra Sverige finns det nu brist på lokal elproduktion, liksom att det finns flaskhalsar i elnätet som gör att el från till exempel vattenkraften i norr, inte kan transporteras till Skåne. Lösningen på sikt är att bygga mer elproduktion i söder. Läs mer här.

Elransonering hänger inte helt ihop med elpriserna, utan beror mer på om vi får energibrist, det vill säga om vi inte har tillräckligt med el för att täcka elbehovet över en längre tid (tillgång på el understiger behovet av el). Ansvaret för att hantera en sådan situation ligger hos Svenska kraftnät och Energimyndigheten i första hand.

Roterande frånkoppling innebär att elen kopplas bort inom ett visst område under en begränsad tid och att den därefter kopplas till igen samtidigt som den kopplas bort i ett annat område. Det hela följer ett roterande schema hos elnätsföretagen. Roterande frånkoppling används endast om elbristen är långvarig eller vid extrem kyla. Det är en sista nödåtgärd för att minska elanvändningen och det är Svenska kraftnät som kan beordra frånkoppling. Det är dock viktigt att poängtera att det inte blir ”svart” för alla samtidigt utan frånkoppling är att se som kontrollerade och planerade strömavbrott. Läs mer hos Svenska kraftnät.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se