Manuell frånkoppling & Styrel

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Kriget i Ukraina och situationen på elmarknaden har under 2022 ställt elsystemet inför nya utmaningar. Frågor som inte behövt ställas under lång tid, har åter aktualiserats. En sådan är det som heter manuell frånkoppling och som hanteras av Styrel.


Svenska kraftnät styr och övervakar elsystemet

Affärsverket Svenska kraftnät har så kallat systemansvar för el i Sverige. Det innebär ett övergripande ansvar att upprätthålla den kortsiktiga balansen mellan produktion och användning av el. Om elsystemet inte är i balans finns risk för störningar och elavbrott. Svenska kraftnät styr och övervakar Sveriges elsystem dygnet runt i sina kontrollrum. Aktuell effektsituation och driftläge övervakas hela tiden.

Vid driftstörningar i elsystemet, oplanerade händelser som gör att kraftstationer eller ledningar plötsligt kopplas bort från nätet, behöver Svenska kraftnät snabbt ge signal om att starta produktion för att upprätthålla balans mellan produktion och elanvändning eller för att avlasta stamnätet. Det finns särskilda kraftverk (produktionsreserver) som kan starta vid sådana händelser.

Det finns risk för effektbrist i elsystemet när efterfrågan på el blir mycket hög, till exempel vid sträng kyla, samtidigt som produktionen och importen inte räcker till för att tillföra den el som behövs. Svenska kraftnät ansvarar för en effektreserv som ska minska risken för en situation med effektbrist.

Styrel och manuell förbrukningsfrånkoppling

Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Syftet med styrelplaneringen är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver tillgripas vid en eleffektbrist.

Du läser mer om Styrel på Energimyndighetens hemsida. 

Läs om hur frånkoppling fungerar hos Svenska kraftnät. 

Läs om manuell förbrukningsfrånkoppling av el hos krisinformation.se.

Nyheter:

Handboken för Styrel har uppdaterats (nyhet Energiföretagen december 2023)

Risken för frånkoppling i vinter har ökat (svk.se, nyhet augusti 2022)

Styrel-nytt: Planeringsomgång 3 ändras till revidering för kommunerna (nyhet Energiföretagen april 2022)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se