Elnätets längd

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Det svenska elnätet förekommer på tre nivåer: lokalnät, regionnät och stamnät. Här visar vi längden på näten och hur de fördelas på luftledning och kabel i mark.

De lokala elnäten brukar delas upp i lågspänning (400/230 V) och högspänning (oftast 10–20 kV). Lågspänningsnäten i Sverige består av 46 000 km luftledning och 287 000 km jordkabel. Det lokala högspänningsnätet, även kallat mellanspänningsnätet, består av 63 000 km luftledning och 148 000 km jordkabel. Till lågspänningsnätet är 5,6 miljoner elanvändare anslutna och till högspänningsnäten 8 000.

Regionnätet ägs till stor del av tre företag. Ledningslängden är cirka 30 000 km luftledning och 2 000 km jordkabel.

Det svenska stamnätet ägs av Svenska kraftnät och består huvudsakligen av ledningar med en spänning på 400 kV och 220 kV. Stamnätets totala ledningslängd är 15 000 km luftledning och 2 000 km jordkabel. Totalt omfattar det svenska elnätet 593 000 km, varav 437 000 km är jordkabel. Om det gick att sträcka ut det svenska elnätet i en enda lång ledning skulle det räcka drygt 14,8 varv runt jorden (källa: Energimarknadsinspektionen).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se