Isläggning på våra vattenkraftmagasin

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

PDF-fil byggd på PowerPoint om isläggning på våra vattenkraftmagsin, vilket sker varje vinter i kalla landskap i Sverige. Här finns även en fim som visar isläggningen.

Foto: Jonas Andrén Uniper

När vattenkraftens produktion går ned och reglerförmågan inte kan utnyttjas fullt ut, vilket kan ske vid isläggning, påverkas kraftpriserna. Historiskt har dock isläggningen inte märkts av särskilt mycket. År 2021 blev isläggningen uppmärksammad eftersom väderförhållandena gjorde att vi i Sverige la is på flera stora älvar samtidigt.

Här hittar ni PDF-filen med bilder

Se film om utläggning av isnät på Skellefteälven (på youtube) Källa och kontaktperson: Lars Pettersson (Skellefteälvens vattenregleringsföretag).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se