Produktion per vattendrag

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Det finns cirka 2 000 vattenkraftverk i Sverige. Av dem är drygt 200 större, med en effekt på 10 megawatt (MW) eller mer.

Vattenkraft, installerad effekt i MW den 31 december år 2015 

Vattendrag

2013

2014

2015

Övre Norrland

7 060,0

7 060,0

7 088,8

Lule älv

4 116,9

4 116,9

4 155,6

Pite älv

50,0

50,0

50,0

Skellefte älv

1 017,0

1 017,0

1 017,0

Rickleån

10,0

10,0

10,0

Ume älv utom Vindelälven

1 764,6

1 764,6

1 754,6

Öreälven

5,9

5,9

5,9

Gideälv

69,9

69,9

69,9

Moälven

5,7

5,7

5,7

Nätraån

12,4

12,4

12,4

Smååar

7,6

7,6

7,7

Mellersta och nedre Norrland

6 145,9

6 151,9

6 157,3

Ångermanälven inkl Faxälven

2 592,5

2 598,5

2 598,2

Indalsälven

2 111,3

2 111,3

2 117,0

Ljungan

602,0

602,0

602,0

Delångersån

18,6

18,4

18,4

Ljusnan

817,4

817,4

817,4

Smååar

4,1

4,3

4,3

Gästrikland, Dalarna och
Mälarlandskapen

1 301,8

1 302,0

1 301,2

Gavleån

24,1

24,2

24,2

Dalälven

1 156,1

1 156,2

1 155,9

Eskiltunaån

9,1

9,1

9,1

Arbogaån

34,5

34,5

33,8

Hedströmmen

6,6

6,6

6,7

Kolbäcksån

58,0

58,0

58,1

Nyköpingsån

5,6

5,6

5,6

Smååar

7,8

7,8

7,8

Sydöstra Sverige

417,1

415,7

415,7

Vättern-Motala ström

162,8

160,3

160,3

Emån

22,8

22,9

22,9

Alsterån

7,6

7,6

7,6

Ronnebyån

14,2

14,2

13,9

Mörrumsån

21,1

21,1

21,1

Helgeån

32,5

33,5

33,5

Lagan

134,0

134,0

134,0

Smååar

22,1

22,1

22,4

Västsverige

1 225,1

1 225,1

1 220,5

Nissan

56,7

56,7

56,8

Ätran

66,3

66,3

66,3

Viskan

27,9

27,9

27,7

Upperudsälven

24,7

24,7

23,5

Byälven

72,1

72,1

72,1

Norsälven

125,7

125,7

125,5

Klarälven

387,8

387,8

387,6

Gullspångsälven

127,0

127,0

127,1

Tidan

7,8

7,8

7,8

Göta älv

302,7

302,7

299,9

Smååar

26,4

26,4

26,2

Hela riket

16 150

16 155

16 184

Källa: Elåret 2015, Svensk Energi

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se