Vem äger elproduktionen?

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Den dominerade ägaren av svensk elproduktion är staten via helägda Vattenfall. Näst största ägaren är Fortum, med finska staten som majoritetsägare. Den tredje största ägaren är Sveriges kommuner.

2020 hade vi en total installerad elproduktionskapacitet på cirka 41 200 MW i Sverige, varav Energiföretagen Sveriges medlemsföretag ägde cirka 31 600 MW - det vill säga omkring 77 procent av installerade kapacitet. En stor del av den övriga kapaciteten ägs av privata vindkraftägare liksom industrin.

Värt att notera i sammanhanget är att det är stor skillnad på installerad kapacitet och faktisk produktion. Till exempel har vindkraften en större installerad effekt än kärnkraften, men producerar avsevärt mindre el varje år. (notera att den exakta fördelningen i nedan diagram kan skifta över tid).