Fjärrvärmens utveckling

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Fjärrvärme är en väl prövad teknik men utvecklas ändå ständigt. Idag pratar man till exempel mycket om fjärde generationens fjärrvärme, som innebär att man har lägre temperaturer i systemet.

Mer och mer försöker man gå över till att ta vara på den spillvärme som finns i samhället i stället för att använda olika bränslen för att producera värme. Smarta hus och smarta system forskas det också mycket på, liksom på hur fjärrvärmenätet, och även våra byggnader, ska kunna fungera som energilager och samspela med elnätet.

I övriga Europa finns det många länder där man satsar för fullt på att bygga ut fjärrvärmen som ett led i miljö- och klimatarbetet. Sverige ses här som ett föregångsland, och flera av våra medlemsföretag är med i EU-projekt som syftar till att utveckla fjärrvärmen. Ett exempel är EU-projektet Celsius, som leds av Göteborg Energi tillsammans med Göteborgs Stad. Syftet med projektet har varit att dela den kunskap vi i Sverige har om fjärrvärme och fjärrkyla för att hjälpa andra städer i Europa att utveckla och optimera sin fjärrvärme. Målet att rekrytera 50 nya Celsius-städer till år 2017 har redan överträffats. I januari 2017 var 65 städer anslutna till projektet.

Även FN:s miljöprogram, UNEP har en fjärrvärmesatsning, The Global District Energy in Cities Initiative.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Enhetschef Energisystem
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se