Minska din klimatpåverkan med fjärrvärme

Många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare vill minska sin klimatpåverkan. Något som många då ser över är uppvärmningen. Om fastigheten har fjärrvärme har uppvärmningen i sig en mycket låg klimat- och miljöpåverkan. Men vad kan man göra i fastigheten för att bidra ytterligare? Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen Sverige, delar med sig av några tips.

– Många vill minska sin klimatpåverkan och effektivisera sin användning för att minska uppvärmningskostnaden. För oavsett vilken uppvärmningsform du har valt, är uppvärmningen en stor kostnad i budgeten. Och visst finns det vinster att göra. Något som alla fastighetsägare först bör se över är att fastigheten i sig är energisnål – är fönstren bytta, tätningslister hela, vinden isolerad och så vidare. Kommunens energi- och klimatrådgivare kan ge bra råd där, tipsar Daniel Lundqvist.

Vad kan den som är fjärrvärmekund göra mer?

– Fjärrvärmen i Sverige har generellt låg klimat- och miljöpåverkan. Den använder energi som blir över och har effektiv rening från förbränning av dessa restprodukter. Många tar också vara på restvärme från industrier, datahallar och andra som har värme över. Därför har fjärrvärmen i sig låg påverkan på klimat och miljö, förklarar Daniel Lundqvist.

– Den som har fjärrvärme bör i första hand kontakta sin leverantör och fråga vilka åtgärder som kan påverka hela fjärrvärmesystemet på ett positivt sätt, för det ger ofta även en lägre kostnad.

– Gör en energikartläggning. En del leverantörer erbjuder också trimning av fastighetens energisystem. Då ser de över att fjärrvärmecentralen fungerar effektivt – vilket kan sänka kostnader för kunden, ge lägre miljö- och klimatpåverkan och vara till nytta i hela energisystemet. Leverantören ger även förslag på andra åtgärder i fastigheten, som kan minska energianvändningen de kalla dagar då klimatpåverkan riskerar att bli större.

– En ytterligare åtgärd kan vara att se över ventilation och inomhustemperaturer. Ibland kan det vara motiverat att sänka värmen en aning, något som kan göra stor skillnad i det långa loppet, avslutar Daniel Lundqvist.

Tre steg för effektivare uppvärmning med fjärrvärme:

  • Se över huset – är fönster energisnåla och vinden isolerad?
  • Trimma fastighetens energisystem, som fjärrvärmecentralen, ventilationen och temperaturregleringen.
  • Kontakta din leverantör och be om tips om hur just din fastighet kan bidra på ett bra sätt för att göra hela systemet effektivare, vilket kan spara både miljö och pengar.
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se